rau quả từ Thái Lan với trị giá 515 triệu USD trong khi của Trung Quốc là 280 triệu USD."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng