Angela Merkel làm thủ tướng nhiệm kỳ thứ tư, sau giai đoạn chuyển tiếp kéo dài gần nửa năm."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng