tiền ảo nhưng một công ty trong danh mục đầu tư của ông vừa phát hành tiền ảo được đảm bảo bằng thịt muối."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng