Khung pháp luật về phòng, chống rửa tiền và những vấn đề đặt ra

Khung pháp luật về phòng, chống rửa tiền và những vấn đề đặt ra

Mặc dù trong những năm qua Việt Nam đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền, nhưng vấn nạn rửa tiền vẫn có diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp. Để ngăn chặn kịp thời hoạt động rửa tiền, cần nhanh chóng hoàn thiện khung pháp luật về phòng, chống rửa tiền phù hợp với điều kiện hoàn cảnh mới.

Ngăn chặn nguồn tài trợ cho khủng bố

Ngăn chặn nguồn tài trợ cho khủng bố

Trong bối cảnh nguy cơ khủng bố ngày càng gia tăng, hầu hết các nước trên thế giới đã nhất trí rằng biện pháp tốt nhất để triệt tận gốc bạo lực chính là phát hiện sớm và ngăn chặn các nguồn tài chính nuôi dưỡng khủng bố. 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tích cực trong công tác phòng chống rửa tiền

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tích cực trong công tác phòng chống rửa tiền
Hiện nay, việc thực hiện phòng, chống rửa tiền (PCRT) đã trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với các cơ quan quản lý, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Bộ Tài chính trong đó có Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Nhận thức tầm quan trọng đó, thời gian qua, UBCKNN đã tích cực và chủ động trọng công tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ được giao giữ chức Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo gồm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng (Phó Trưởng ban thường trực) và Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương.

Lực lượng hải quan góp phần đẩy lùi tội phạm rửa tiền

Lực lượng hải quan góp phần đẩy lùi tội phạm rửa tiền

Việt Nam là một quốc gia có lượng giao dịch tiền mặt lớn, thêm vào đó là những thủ đoạn tinh vi chuyển tiền qua biên giới của tội phạm rửa tiền đang là những thách thức không nhỏ đối với lực lượng hải quan Việt Nam.

Nhận diện tội phạm rửa tiền thông qua giao dịch xuyên biên giới

Nhận diện tội phạm rửa tiền thông qua giao dịch xuyên biên giới
Trong thời gian qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) với vai trò là cơ quan quản lý thị trường chứng khoán (TTCK) của Việt Nam đã tích cực tham gia cơ chế phối hợp do tổ chức Asia Pacific Group (APG) tạo dựng nhằm thực hiện việc phòng, chống tội phạm rửa tiền thông qua các giao dịch xuyên biên giới.

Phòng chống rửa tiền trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Phòng chống rửa tiền trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Chống rửa tiền là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia và các tổ chức quốc tế. Trước vấn nạn rửa tiền xuyên quốc gia ngày càng tinh vi, đồng nghĩa với việc Việt Nam đang phải đương đầu với tội phạm rửa tiền nên hoạt động phòng chống rửa tiền ngày càng trở nên cấp bách. Do vậy, trước bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hội nhập đa chiều, đa lĩnh vực đòi hỏi Việt Nam cần hoạch định chính sách dài hạn trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền ngày càng hiệu quả hơn.

Thực trạng và giải pháp phòng chống rửa tiền đối với các tổ chức tín dụng

Thực trạng và giải pháp phòng chống rửa tiền đối với các tổ chức tín dụng

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đa chiều, đa phương diện, hoạt động rửa tiền ngày càng phức tạp và tinh vi, tìm cách "trú ẩn" ở tất cả các lĩnh vực nhưng nhạy cảm nhất vẫn là ở lĩnh vực tín dụng – ngân hàng. Do vậy cần có góc nhìn tổng quan về thực trạng của hoạt động rửa tiền tại các tổ chức tín dụng và cần có giải pháp hữu hiệu nhất để hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực này.