VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Ngày 20/5/2016, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Truy tố vụ tham ô, rửa tiền tại Vinashin

Nhận diện nguy cơ rửa tiền qua các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Nâng cao năng lực phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng

Hội nghị nhằm thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền năm 2016 được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt nhằm chuyển tải những yêu cầu cơ bản của pháp luật phòng, chống rửa tiền đến các đại biểu tham dự, giúp cho các cơ quan quản lý, các đối tượng báo cáo hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, Hội nghị đã làm rõnhững quy định của pháp luật hiện hành về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đối tượng báo cáo tại Bộ luật hình sự, Luật phòng, chống rửa tiền, Luật phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn dưới luật; một số thông tin liên quan đến hoạt động của các tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền; thông tin về cơ chế phòng, chống rửa tiền hiện tại của Việt Nam; nghĩa vụ của các tổ chức tài chính và các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan trong việc áp dụng các biện pháp phòng, chống rửa tiền...

Hội nghị đã thu hút đông đảo sự tham gia của hơn 60 đại biểu là đại diện cho Văn phòng Ủy Ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Ban chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục thuế, Hải quan, Thanh tra, Chi nhánh NHNN và các đối tượng báo cáo theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền trên địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn.

PV.

Có thể bạn quan tâm