VietinBank và bức thư ngỏ “độc đắc” cam kết phòng, chống rửa tiền

Văn Trường

(Taichinh) -
(Tài chính) Thư ngỏ cam kết triển khai công tác phòng, chống rửa tiềntài trợ khủng bố của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) gửi tới khách hàng có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Và quan trọng hơn, bức thư ngỏ này còn thể hiện ý chí quyết tâm cao của ngân hàng này trong việc đối phó với vấn nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố ngày càng tinh vi, phức tạp và khó kiểm soát.

Vietinbank là ngân hàng tiên phong trong phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.Vietinbank là ngân hàng tiên phong trong phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Bức thư ngỏ “độc đắc”!
Có thể nói, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) là một trong những ngân hàng tiên phong trong hệ thống ngân hàng trong việc triển khai công tác phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam. Trong bức thư ngỏ của ngân hàng này có viết: “Nằm trong lộ trình hội nhập hệ thống ngân hàng quốc tế, VietinBank đã và đang từng bước phối hợp với các đối tác chiến lược hoàn thiện năng lực Quản lý Rủi ro & Tuân thủ, đặc biệt là công tác quản lý tuân thủ Phòng, chống rửa tiền & chống Tài trợ khủng bố. Nhận biết được nhiệm vụ quan trọng của Ngân hàng Thương mại là “phòng tuyến” tiên phong trong vấn đề phòng chống tội phạm này, thời gian qua Ban Lãnh đạo VietinBank đặc biệt chú trọng quan tâm, đầu tư về cơ chế chính sách, nhân sự, hệ thống công nghệ thông tin để chung tay với Chính phủ Việt Nam ngăn chặn các giao dịch về rửa tiền, tài trợ khủng bố”.

Cũng theo nội dung của lá thư này, VietinBank đã xây dựng cơ cấu tổ chức tuân thủ phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố theo 3 vòng kiểm soát, phù hợp với thông lệ quốc tế; Hoàn thiện cơ chế, chính sách với sự ra đời của Quy định Khung về phòng, chống rửa tiền; Quy trình báo cáo rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong hệ thống VietinBank; Quy trình nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trong hệ thống VietinBank; Hiện đại hóa công tác báo cáo, phát hiện, xử lý giao dịch đáng ngờ và rà soát lọc danh sách cấm vận; Thường xuyên cập nhật và ban hành nhiều công văn hướng dẫn, cảnh báo rủi ro cấm vận cập nhật theo quy định của pháp luật và các cơ quan giám sát phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố quốc tế.

Bên cạnh đó, VietiBank đã xây dựng cơ cấu tổ chức tuân thủ phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố theo 3 vòng kiểm soát, phù hợp với thông lệ quốc tế; Hoàn thiện cơ chế, chính sách với sự ra đời của Quy định Khung về phòng chống rửa tiền; Quy trình báo cáo rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong hệ thống VietinBank; Quy trình nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trong hệ thống VietinBank; Hiện đại hóa công tác báo cáo, phát hiện, xử lý giao dịch đáng ngờ và rà soát lọc danh sách cấm vận; Thường xuyên cập nhật và ban hành nhiều công văn hướng dẫn, cảnh báo rủi ro cấm vận cập nhật theo quy định của Pháp Luật và các cơ quan giám sát phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố quốc tế.

Ngoài ra, trong công tác đào tạo, truyền thông phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố cũng được VietinBank đẩy mạnh với nhiều hoạt động như: Nghiên cứu tình huống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong nghiệp vụ, bản tin phòng chống rửa tiền hàng tháng, tổ chức nhiều lớp đào tạo cơ bản, chuyên sâu, phối hợp với các chuyên gia nước ngoài tổ chức các buổi truyền thông toàn hàng.

Cũng giống như các ngân hàng khác, là một định chế tài chính tuân thủ, VietinBank cam kết: (i) tuân thủ theo các quy định phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố theo pháp luật Việt Nam và quốc tế; (ii) tăng cường thực hiện các biện pháp, giám sát nhằm ngăn ngừa tổn thất tài chính, rủi ro danh tiếng, rủi ro pháp lý liên quan đến phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; (iii) nỗ lực bảo vệ khách hàng, ngân hàng và cán bộ công nhân viên trở thành nạn nhân hoặc vô tình tiếp tay cho hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Như vậy, lá thư ngỏ cam kết triển khai phòng, chống rửa tiền của VietinBank đã thể hiện sự quyết tâm cao của Ban lãnh đạo ngân hàng này trong việc ngăn chặn những giao dịch đáng ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố. Điều đáng nói là lá thư này của VietinBank không chỉ có ý nghĩa đơn thuần của ngân hàng này mà nó còn là “kiểu mẫu” cho các tổ chức tín dụng khác học hỏi kinh nghiệm, làm theo. Và có thể coi đây là lá thư ngỏ “độc đắc” về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Không chỉ là Thư ngỏ mà còn cam kết bằng hành động

Thật vậy, trong lá thư ngỏ gửi tới Quý khách hàng của VietinBank về cam kết phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố không chỉ gửi tới khách hàng những cam kết bằng lời, mà ngân hàng này còn có các quy định cụ thể về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Theo đó, VietinBank đã phân công trách nhiệm và quyền hạn trong công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Cụ thể, VietinBank đã phân công trách nhiệm và quyền hạn đối với Hội đồng quản trị, Ủy ban Quản lý rủi ro thuộc Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Phòng chuyên trách phòng chống rửa tiền, Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ và phòng kiểm toán nội bộ.

Đơn cử như, đối với trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố được thể hiện ở những điểm sau:

- Phê duyệt, ban hành định kỳ hàng năm rà soát chiến lược, chính sách và quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố;

- Thiết lập, phê duyệt cơ cấu tổ chức, quyền hạn và trách nhiệm của các đơn vị, bộ phận, cá nhân trong việc triển khai thực hiện quy định và chính sách nội bộ về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố;

- Giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai các định hướng chiến lược, mục tiêu và quy định về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Ngoài ra, VietinBank còn có những cam kết bằng những hành động cụ thể như: (1) Lọc, rà soát danh sách đen, cấm vận và cảnh báo; (2) chính sách chấp nhận khác hàng; (3) nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng; (4) đánh giá, phân loại mức độ rủi ro rửa tiền; (5) giám sát, phát hiện giao dịch đáng ngờ; (6) thiết lập quan hệ đại lý; (7) xác định chủ sở hữu hưởng lợi; (8) báo cáo giao dịch; (9) đào tạo thực hiện công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; (10) lưu trữ, bảo mật thông tin.

Với xu hướng toàn cầu hóa của hệ thống ngân hàng, VietinBank không ngừng mở rộng thị trường hoạt động và thiết lập quan hệ với nhiều định chế tài chính trên thế giới. Đây cũng là lộ trình hội nhập hệ thống ngân hàng quốc tế của VietinBank. Quan trọng là, ý nghĩa của lá thư ngỏ này mà VietinBank gửi tới Quý khách hàng đã thể hiện được ý chí nguyện vọng của Ban lãnh đạo cam kết triển khai công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố./.

VietinBank đã xây dựng cơ cấu tổ chức tuân thủ phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố theo 3 vòng kiểm soát, phù hợp với thông lệ quốc tế; Hoàn thiện cơ chế, chính sách với sự ra đời của Quy định Khung về phòng, chống rửa tiền; Quy trình báo cáo rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong hệ thống VietinBank; Quy trình nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trong hệ thống VietinBank; Hiện đại hóa công tác báo cáo, phát hiện, xử lý giao dịch đáng ngờ và rà soát lọc danh sách cấm vận...

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục