VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

"Dành mọi nguồn lực để lo cho người dân" (*)

Chính phủ đã rất trách nhiệm đối với người dân bị ảnh hưởng của đợt dịch lần này, nhất là người lao động và người sử dụng lao động.