VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Ông Andrew Jeffries, Giám đốc ADB Việt Nam -

Chính sách tài khóa và tiền tệ giúp nền kinh tế Việt Nam vận hành ổn định (*)

Chính sách tài khóa và tiền tệ giúp nền kinh tế Việt Nam vận hành ổn định (*)

Các chính sách tài khóa và tiền tệ của Chính phủ Việt Nam là rất đáng ghi nhận.