VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Ông Jacques Morisset - Chuyên gia Kinh tế trưởng WB tại Việt Nam -

Việt Nam cần làm gì để trở thành cường quốc kỹ thuật số?

Việt Nam cần làm gì để trở thành cường quốc kỹ thuật số?

Báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới cho rằng Việt Nam sẽ cần phải làm nhiều hơn nữa nếu muốn trở thành cường quốc kỹ thuật số như mục tiêu đặt ra trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội được Đại hội Đảng XIII thông qua vào tháng 2/2021.