VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Ông Lê Huy Đông, Quản lý, Bộ phận Dịch vụ Công nghiệp, Savills Hà Nội -

Công nghiệp xanh - Giải pháp gia tăng dòng vốn FDI vào bất động sản

Công nghiệp xanh - Giải pháp gia tăng dòng vốn FDI vào bất động sản

Phát triển công nghiệp xanh là xu hướng tất yếu của ngành bất động sản và là lợi thế cạnh tranh để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến với thị trường Việt Nam.