VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Ông Lê Minh Khiêm, Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính - Ông Lê Minh Khiêm, Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính

Chính sách thuế kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua đại dịch

Chính sách thuế kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua đại dịch

Thời gian qua, Bộ Tài chính luôn theo dõi sát thực tế, nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền để ban hành hoặc sửa đổi pháp luật về thuế với nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời, hiệu quả trước những biến động, khó khăn.