VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính)

Nhà đầu tư không nên mua trái phiếu doanh nghiệp khi chưa đánh giá rủi ro

Nhà đầu tư không nên mua trái phiếu doanh nghiệp khi chưa đánh giá rủi ro

Sau 6 tháng triển khai khung pháp lý mới về trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), thị trường TPDN đã có sự chuyển biến tích cực; tuy nhiên vẫn còn những rủi ro mà nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp cần lưu ý. Ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) đã có cuộc trao đổi với phóng viên xoay quanh nội dung này.

Xếp hạng tín nhiệm trái phiếu doanh nghiệp sẽ tăng cường tính minh bạch của thị trường

Xếp hạng tín nhiệm trái phiếu doanh nghiệp sẽ tăng cường tính minh bạch của thị trường

Việc xếp hạng tín nhiệm đối với trái phiếu doanh nghiệp sẽ tạo nhu cầu sử dụng dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, từng bước hình thành văn hóa xếp hạng tín nhiệm đối với cả trái phiếu phát hành riêng lẻ và trái phiếu phát hành ra công chúng không thuộc trường hợp bắt buộc phải xếp hạng tín nhiệm. Qua đó, giúp tăng cường tính minh bạch của thị trường và là căn cứ để nhà đầu tư lựa chọn kênh đầu tư.

Giám sát chặt để giảm thiểu rủi ro cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Giám sát chặt để giảm thiểu rủi ro cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Trước sự tăng trưởng và phát triển nhanh của thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), Bộ Tài chính đã thực hiện đồng bộ các giải pháp về cơ chế chính sách và quản lý giám sát để hạn chế, giảm thiểu những rủi ro cho thị trường.

 Chủ thể tham gia thị trường Trái phiếu doanh nghiệp cần chuyên nghiệp hơn

Chủ thể tham gia thị trường Trái phiếu doanh nghiệp cần chuyên nghiệp hơn

Từ năm 2017 trở lại đây, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) có sự phát triển nhanh để đáp ứng yêu cầu huy động vốn của doanh nghiệp.