VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính -

Hoàn thiện cơ sở pháp lý tạo tiền đề hướng tới xây dựng Bộ Tài chính số (*)

Hoàn thiện cơ sở pháp lý tạo tiền đề hướng tới xây dựng Bộ Tài chính số (*)

Lãnh đạo Bộ Tài chính qua các thời kỳ đều rất quan tâm đến công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin để phục vụ sự phát triển của Ngành. Đặc biệt, đến nay, cơ bản hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo tiền đề để hướng tới xây dựng Bộ Tài chính số, đáp ứng mục tiêu phát triển Chính phủ số, kinh tế số mà Chính phủ đã đặt ra cho giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030.