VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Ông Phạm Tuấn Linh - Giám đốc Dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo Deloitte Việt Nam - Ông Phạm Tuấn Linh - Giám đốc Dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo Deloitte Việt Nam

Kiểm soát nội bộ - Bước tiến trong Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm

Kiểm soát nội bộ - Bước tiến trong Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm

Trong Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi dự kiến sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tới, cơ quan soạn thảo đã đề xuất bổ sung thêm các quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm. Đây là một bước tiến trong hệ thống hành lang pháp lý cho ngành bảo hiểm, tái bảo hiểm.