VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Ông Tô Quốc Bảo, Trưởng nhóm Chiến lược thị trường Công ty Chứng khoán Dầu khí (PSI) -