VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc -

Chính phủ nhất quán tạo thuận lợi cho doanh nghiệp FDI

Chính phủ nhất quán tạo thuận lợi cho doanh nghiệp FDI

Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.