VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

TS. Nguyễn Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

"F0 của thời điểm bây giờ rất khác giai đoạn 2007-2008"

Chúng ta đã trải qua hơn 20 năm thành lập thị trường chứng khoán. F0 của thời điểm bây giờ cũng rất khác giai đoạn 2007-2008, một đằng là mới trải qua 7 năm thành lập thị trường, còn một bên là 20 năm.

VSD: Nâng tầm vị thế, hỗ trợ thị trường

VSD: Nâng tầm vị thế, hỗ trợ thị trường

Theo quy định của Luật chứng khoán mới, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sẽ hoạt động theo mô hình Tổng Công ty với tên gọi mới là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. Đây sẽ là dấu ấn trong chặng đường phát triển của VSD góp phần vào việc đưa thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển.

Chưa đánh giá được tác động của giao dịch thuật toán lên giao dịch thông thường

Chưa đánh giá được tác động của giao dịch thuật toán lên giao dịch thông thường

Quá trình hình thành và phát triển của giao dịch thuật toán diễn ra một cách tự nhiên gắn với sự phát triển của khoa học công nghệ trong lĩnh vực tài chính. Trong khi đó, tại Việt Nam, hệ thống giao dịch và giám sát tại các sở giao dịch chứng khoán chưa có khả năng nhận diện các giao dịch thuật toán, nên chưa thể đánh giá được những tác động lên giao dịch thông thường ở mức độ nào.

Có thái độ ứng xử hợp lý đối với xu hướng giao dịch thuật toán

Có thái độ ứng xử hợp lý đối với xu hướng giao dịch thuật toán

Tại Việt Nam, khung pháp lý thể chế lại chưa có các quy định cho giao dịch thuật toán, giao dịch tần suất cao phải được chấp thuận từ cơ quan quản lý và những quy định về hạn chế khối lượng, loại chứng khoán được giao dịch và ứng phó khi thị trường có những biến động lớn.