VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Những con số nổi bật trong lĩnh vực tài chính - ngân sách

210 tỷ đồng
Là số tiền Bộ Tài chính thống nhất với đề nghị của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ các địa phương, để thực hiện cứu trợ đột xuất (gia đình có người chết, bị thương, nhà đổ, sập, trôi) và sửa chữa, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu về giao thông do bão số 8 gây ra.

816.000 tỷ đồng
Là tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) trong năm 2013 đã được Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2013. Trong đó, tổng số chi cân đối NSNN là 978.000 tỷ đồng. Mức bội chi NSNN là 162.000 tỷ đồng.

7.180 tỷ đồng
Là số tiền ngành Thuế xử lý truy thu, phạt, truy hoàn tính đến hết tháng 10/2012, tăng 45,9% so với cùng kỳ năm 2011 sau khi thực hiện thanh, kiểm tra trên 40.120 doanh nghiệp (DN).

17.375 tỷ đồng
Tiền thuế đã xử lý miễn, giảm, gia hạn cho các DN tính đến hết tháng 10/2012, trong đó thực hiện gia hạn khoảng 11.125 tỷ đồng tiền thuế GTGT trong các tháng  4, 5 và 6/2012 cho khoảng 190.000 DN; giải quyết gia hạn 3.327 tỷ đồng nợ thuế TNDN cho khoảng 77.300 DN…

2.470 tỷ đồng
Là số tiền được cơ quan Thuế các cấp gia hạn tiền sử dụng đất cho trên 340 DN tính đến hết tháng 10, đồng thời giảm 50% tiền thuê đất năm 2012 cho 3.610 DN với số tiền 445 tỷ đồng.

2.167
Là số cuộc kiểm tra sau thông quan được ngành Hải quan thực hiện và ra quyết định truy thu (ấn định thuế + phạt) là 1.071 tỷ đồng tính đến hết tháng 10/2012, số tiền đã thu vào NSNN là 674,29 tỷ đồng…

14.995,6 tỷ đồng
Là số tiền KBNN đã tổ chức huy động vốn trong tháng 10/2012, bằng 491,6% so với cùng kỳ năm 2011 (3.050 tỷ đồng).

115.883,85 tỷ đồng
Là tổng số tiền KBNN huy động từ trái phiếu Chính phủ tính trong 10 tháng đầu năm 2012, bằng 96,56% kế hoạch huy động vốn điều chỉnh năm 2012 (120.000 tỷ đồng) và bằng 180,8% so với cùng kỳ 2011 (64.080 tỷ đồng).

253,4 triệu USD
Là số tiền Bộ Tài chính đã ký kết 4 hiệp định vay nợ, viện trợ của nước ngoài trong tháng 10/2012, luỹ kế 10 tháng đã ký kết 25 hiệp định với tổng trị giá là 2.370,86 triệu USD...

138.6 triệu USD
Là số tiền vốn giải ngân trong tháng 10/2012, tổng trị giá giải ngân lũy kế đến hết tháng 10 là 2.351,01 triệu USD, đạt gần 52% kế hoạch năm (4.530 triệu USD).

68 triệu USD
Là tổng trị giá đã trả nợ trong tháng 10, tương đương gần 1.400 tỷ đồng, trong đó nợ cho vay lại là 32 triệu USD. Luỹ kế đến tháng 10/2012 là 1,2 tỷ USD trong đó, nợ cho vay lại là 453 triệu USD.  

725 tỷ đồng
Là số tiền ngân sách Trung ương đã tạm cấp kinh phí cho các địa phương để thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo tính đến hết tháng 10/2012.

413 tỷ đồng
Là số tiền tương ứng với 41.376 tấn gạo dự trữ quốc gia đã được xuất cấp để cứu trợ cho nhân dân ở những vùng bị thiếu đói, giáp hạt, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người nghèo.

17.039 tỷ đồng
Là tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 9 tháng đầu năm 2012, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2011, theo báo cáo của Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính).

Theo Tài chính & Đầu tư số 11-2012

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM