VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tổng cục Hải quan chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 19 và 35

Xử lý kịp thời, hiệu quả vướng mắc của DN là một trong các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính. Nguồn: PV.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 19 và 35

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính về đẩy mạnh cải cách hành chính, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành tăng cường thực hiện cải cách hành chính, Nghị quyết 19/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ.

Hải quan tăng cường vai trò cấp ủy trong tạo thuận lợi thương mại

Hướng dẫn áp dụng ưu đãi đối với hàng hóa nhập khẩu từ Lào

Hoàn thuế cho người nước ngoài xuất cảnh tăng gần 50%

Hải quan Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị quán triệt toàn thể CBCC nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, Nghị quyết 19/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ trong giai đoạn hiện nay. Xác định các công tác này là nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai thường xuyên, liên tục, khi triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính phải đảm bảo tính đồng bộ, đầy đủ nội dung theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Đáp ứng tiến độ triển khai, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị tiến hành rà soát lại các kế hoạch cải cách hành chính, thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP đã ban hành để bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cần thiết, phù hợp, đảm bảo phấn đầu đạt chỉ tiêu rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới được Chính phủ giao cho Bộ Tài chính trong Nghị quyết 19-2017/NQ-CP.

Kiểm soát từng nhóm nhiệm vụ, giải pháp, sản phẩm đầu ra của các kế hoạch của Tổng cục Hải quan về thực hiện cải cách hành chính, Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP để đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tập trung kiểm soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; tiếp nhận, giải quyết, xử lý hiệu quả, kịp thời các khó khăn, vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của DN, hiệp hội DN về lĩnh vực hải quan.

Song song với việc triển khai các kế hoạch, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị cần chú trọng công tác tuyên tuyền về kết quả cải cách hành chính, thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP.

Trong thời gian qua, thực hiện các kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP nêu trên, lãnh đạo Tổng cục Hải quan thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện; các đơn vị trong Ngành theo chưc năng, nhiệm vụ, đã tích cực, chủ động triển khai các công việc được giao. Vì vậy, cơ bản các công việc đề ra đã được triển khai có chất lượng, đảm bảo tiến độ.

Năm 2015, Tổng cục Hải quan xếp hạng 2/5 Tổng cục và tương đương trực thuộc Bộ Tài chính về chỉ số cải cách hành chính; năm 2016, Tổng cục Hai quan đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính. Những kết quả của ngành Hải quan góp phần vào kết quả cải cách hành chính của Bộ Tài chính (trong 3 năm liên tục (từ 2014 đến 2016), Bộ Tài chính xếp hạng 2/19 bộ, ngành về chỉ số cải cách hành chính).


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM