VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
[Infographics] Xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng như thế nào?

[Infographics] Xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng như thế nào?

Việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng được quy định rõ tại khoản 1, Điều 139, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Cần lưu ý gì về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa?

Cần lưu ý gì về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 71/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 về hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 của Chính phủ.

Tháo gỡ khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Tháo gỡ khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Ngày 09/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Tại Nghị quyết này, Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính… thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Đưa tối đa các khoản chi thường xuyên vào định mức chi quản lý hành chính

Đưa tối đa các khoản chi thường xuyên vào định mức chi quản lý hành chính

Đó là một trong những nguyên tắc, tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 được nêu tại Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

Chế độ tiền lương trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội

Chế độ tiền lương trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, của Thủ tướng Chính phủ như: cách ly y tế, giãn cách xã hội bắt buộc, tạm dừng các hoạt động du lịch, thương mại… khiến nhiều lao động phải nghỉ việc hoặc không có việc làm. Vậy việc thực hiện tiền lương trong bối cảnh COVID-19 cho người lao động như thế nào

Công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Tại Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 1/9/2021, Bộ Tài chính đã công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1.

Cần lưu ý gì về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết?

Cần lưu ý gì về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết?

Những quy định mới liên quan đến Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết được nêu rõ tại Điều 140, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa

Trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa

Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2021, Thông tư số 71/2021/TT-BTC, ngày 17/8/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/9/2014 của Chính phủ có nhiều điểm mới cần lưu ý.

Hoàn thiện chính sách thuế hướng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp Việt Nam

Hoàn thiện chính sách thuế hướng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp Việt Nam

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi nguồn nhân lực Việt Nam phải chuyển biến đột phá từ lao động thủ công sang lao động có trình độ kỹ thuật cao là một tất yếu khách quan.

Cùng Timo “phủ xanh” Zalo Connect - Để không còn ai phải cô đơn giữa mùa dịch

Cùng Timo “phủ xanh” Zalo Connect - Để không còn ai phải cô đơn giữa mùa dịch

Trong thời điểm giãn cách và hạn chế vận chuyển hàng hóa các tuyến liên quận, ủng hộ tài chính là hình thức được nhiều người chọn để tiếp tế và cứu trợ. Không ít người khi lên Zalo Connect đăng tin cần hỗ trợ đều có tâm lý ngại ngần hoặc e dè. Chính vì thế, cách thức chuyển tiền nhanh chóng, tiện lợi qua đường link của Ngân hàng số Timo (không yêu cầu số tài khoản, số điện thoại) hiện đang được các bạn trẻ lựa chọn sử dụng rộng rãi trên cộng đồng Zalo Connect trong những ngày qua để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.