VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Công nghiệp hỗ trợ được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Công nghiệp hỗ trợ được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Có hiệu lực thi hành từ ngày 04/6/2021, Nghị định số 57/2021/NĐ-CPcủa Chính phủ đã bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Từ ngày 1/8/2021, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có gì mới?

Từ ngày 1/8/2021, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có gì mới?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2021.

Bổ sung danh mục trang thiết bị y tế được ưu đãi thuế giá trị gia tăng

Bổ sung danh mục trang thiết bị y tế được ưu đãi thuế giá trị gia tăng

Theo quy định tại Thông tư số 43/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính được ban hành ngày 11/6/2021, kể từ ngày 01/8 tới đây, sẽ có thêm nhiều trang thiết bị y tế được ưu đãi thuế giá trị gia tăng.

Không tính chậm nộp tiền thuế nợ trong trường hợp nào?

Không tính chậm nộp tiền thuế nợ trong trường hợp nào?

Vì nhiều lý do cả từ phía doanh nghiệp và từ các cấp, ngành, các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước (NSNN) mà việc thanh quyết toán vốn đầu tư công trình bị chậm, dẫn đến nợ tiền nộp thuế, bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Vậy những trường hợp nào không bị tính chậm nộp tiền nợ thuế? là mối quan tâm của nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.

Trách nhiệm tối thiểu của đại diện người sở hữu trái phiếu

Trách nhiệm tối thiểu của đại diện người sở hữu trái phiếu

Trách nhiệm tối thiểu của đại diện người sở hữu trái phiếu được nêu rõ tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Bổ sung đối tượng được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Bổ sung đối tượng được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Nghị định số 57/2021/NĐ-CP, sẽ có thêm một số đối tượng doanh nghiệp được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) khi đáp ứng một số điều kiện cụ thể.

Tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải làm thủ tục gì?

Tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải làm thủ tục gì?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh có nhiều trường hợp doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả thì chủ doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp. Khi tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp phải thực hiện thông báo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chính sách thuế đối với phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam

Chính sách thuế đối với phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam

Bài viết này nghiên cứu thực trạng chính sách thuế đối với khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam, qua đó làm rõ những ưu đãi về thuế đối với khu vực này.

Công ty đại chúng được bán cổ phiếu quỹ sau khi mua lại như thế nào?

Công ty đại chúng được bán cổ phiếu quỹ sau khi mua lại như thế nào?

Theo quy định tại Điều 13, Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, công ty đại chúng được bán lại cổ phiếu quỹ sau 24 giờ kể từ khi đã gửi các báo cáo theo quy định cho cơ quan quản lý và công bố thông tin ra công chúng.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Ngày 04/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2021/NĐ-CP bổ sung quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Áp dụng hóa đơn điện tử ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Áp dụng hóa đơn điện tử ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra nhiều thành tựu khoa học trong tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Một trong những mục tiêu hàng đầu của Chính phủ là phát triển mạnh mẽ nền kinh tế số và hỗ trợ hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính.

Quy định về chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Chương trình 1322

Quy định về chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Chương trình 1322

Thông tư số 35/2021/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, hướng dẫn cụ thể về mức chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Chương trình 1322 tại trung ương và địa phương.

Có phải xuất hóa đơn đối với hàng cho, tặng?

Có phải xuất hóa đơn đối với hàng cho, tặng?

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động...

Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện

Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện

Kể từ ngày 15/02/2021, các công ty cổ phần (CTCP) sẽ bị hủy tư cách công ty đại chúng khi không đáp ứng điều kiện do tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Hướng dẫn lập dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình 1322

Hướng dẫn lập dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình 1322

Ngày 19/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35/2021/TT-BTC quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Chương trình 1322) giai đoạn 2021-2030 quy định tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phải đáp ứng về vốn ra sao để được kinh doanh chứng khoán phái sinh?

Phải đáp ứng về vốn ra sao để được kinh doanh chứng khoán phái sinh?

Công ty chứng khoán phải đáp ứng một số điều kiện nhất định về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu mới được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Chính sách tài chính phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam

Chính sách tài chính phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam

Bài viết phân tích kinh nghiệm các nước trên thế giới và thực trạng chính sách tài chính phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam, qua đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách tài chính cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 được gửi vốn nhàn rỗi tại ngân hàng thương mại

Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 được gửi vốn nhàn rỗi tại ngân hàng thương mại

Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 được sử dụng vốn nhàn rỗi bằng Đồng Việt Nam của Quỹ để gửi có kỳ hạn tối đa không quá 03 tháng tại các ngân hàng thương mại nhằm phát triển vốn cho Quỹ, nhưng phải đảm bảo an toàn.

Chế độ báo cáo về tỷ lệ vốn khả dụng của tổ chức kinh doanh chứng khoán ra sao?

Chế độ báo cáo về tỷ lệ vốn khả dụng của tổ chức kinh doanh chứng khoán ra sao?

Chế độ báo cáo về tỷ lệ vốn khả dụng là một trong những quy định quan trọng mà các tổ chức kinh doanh chứng khoán phải lưu ý thực hiện theo Thông tư số 91/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Công khai Báo cáo tài chính Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19

Công khai Báo cáo tài chính Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19

Ngày 02/06/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 41/2021/TT-BTC hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19. Thông tư quy định rõ việc công khai Báo cáo tài chính Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.