VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Ưu tiên bố trí dự toán ngân sách năm 2023 để đẩy mạnh thực hiện các dự án quan trọng

Ưu tiên bố trí dự toán ngân sách năm 2023 để đẩy mạnh thực hiện các dự án quan trọng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023 - 2025; trong đó hướng dẫn cụ thể việc xây dựng dự toán thu nội địa; dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu; dự toán chi NSNN năm 2023...

Tăng lương tối thiếu vùng từ ngày 1/7/2022

Tăng lương tối thiếu vùng từ ngày 1/7/2022

Ngày 12/6/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 1/7/2022.

Hướng dẫn gia hạn thuế và tiền thuê đất năm 2022

Hướng dẫn gia hạn thuế và tiền thuê đất năm 2022

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2022, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có hướng dẫn cụ thể, chi tiết nhằm giúp người nộp thuế hiểu và thụ hưởng chính sách.

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

Khai bổ sung sau thông quan áp dụng đối với các trường hợp nào?

Khai bổ sung sau thông quan áp dụng đối với các trường hợp nào?

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 2087/TCH-GSQL gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để tháo gỡ vướng mắc về việc khai bổ sung sau thông quan.

Đăng ký tờ khai hải quan đối với thạch cao nhập khẩu và dăm gỗ xuất khẩu ra sao?

Đăng ký tờ khai hải quan đối với thạch cao nhập khẩu và dăm gỗ xuất khẩu ra sao?

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 2047/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị để giải đáp vướng mắc về việc đăng ký tờ khai hải quan một lần với xuất nhập khẩu nhiều lần đối với mặt hàng thạch cao nhập khẩu và dăm gỗ xuất khẩu.

Từ ngày 01/7/2022, sử dụng tem điện tử đối với sản phẩm rượu, thuốc lá

Từ ngày 01/7/2022, sử dụng tem điện tử đối với sản phẩm rượu, thuốc lá

Từ ngày 01/7/2022 các sản phẩm thuốc lá, rượu nhập khẩu hoặc sản xuất để tiêu thụ trong nước phải dán tem điện tử thay thế cho việc sử dụng tem in mã vạch đa chiều. Nội dung này được xác định cụ thể tại Thông tư số 23/2021/TT-BTC, ngày 30/3/2021 của Bộ Tài chính, hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.

 Hướng dẫn xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu

Hướng dẫn xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 2011/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để tháo gỡ vướng mắc về xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng.

Gỡ vướng mắc về sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu

Gỡ vướng mắc về sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 2054/TCHQ-GSQL gửi Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính.