VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngày 30/5/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Hàng hóa tạm nhập tái xuất, quá cảnh thay đổi phương thức vận tải thực hiện thế nào?

Hàng hóa tạm nhập tái xuất, quá cảnh thay đổi phương thức vận tải thực hiện thế nào?

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 1869/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa để hướng dẫn về hàng hóa tạm nhập tái xuất (TNTX), quá cảnh thay đổi phương thức vận tải.

Thủ tục đưa hàng về kho bảo quản theo đề nghị của người khai hải quan

Thủ tục đưa hàng về kho bảo quản theo đề nghị của người khai hải quan

Tổng cục Hải quan vừa có Văn bản số 1847/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan TP. Hà Nội để tháo gỡ vướng mắc về thủ tục mang hàng về kho bảo quản theo đề nghị của người khai hải quan.

Mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong bối cảnh mới

Mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong bối cảnh mới

Bảo vệ môi trường và quyền sống trong môi trường trong lành là vấn đề lớn đặt ra đối với nước ta. Cùng với sự phát triển kinh tế, nước ta đang đứng trước những thách thức to lớn về môi trường, cần phải giải quyết triệt để để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Điểm lại chính sách tài chính nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2022

Điểm lại chính sách tài chính nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2022

Tháng 5/2022, nhiều chính sách quan trọng liên quan đến lĩnh vực tài chính bắt đầu có hiệu lực như: Sửa đổi, bổ sung lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; Chế độ quản lý tài chính theo hình thức viện trợ bằng tiền hỗ trợ ngân sách nhà nước; Đối tượng lập dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán...

Hoàn thiện hành lang pháp lý về đấu giá tài nguyên khoáng sản

Hoàn thiện hành lang pháp lý về đấu giá tài nguyên khoáng sản

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xem xét lại các nội dung giá khởi điểm đối với khu vực đấu giá thuộc thẩm quyền của Bộ và thẩm quyền của UBND cấp tỉnh; việc tính, nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong dự thảo Nghị định thay thế nghị định 22/2012/NĐ-CP về đấu giá tài nguyên khoáng sản.

Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2022

Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 28/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Một số vấn đề đặt ra khi áp dụng APA tại Việt Nam

Một số vấn đề đặt ra khi áp dụng APA tại Việt Nam

Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) là thỏa thuận giữa cơ quan thuế và người nộp thuế về việc áp dụng chính sách thuế trong tương lai.

Tác động của việc giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng đến nền kinh tế Việt Nam

Tác động của việc giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng đến nền kinh tế Việt Nam

Nghiên cứu này sử dụng mô hình cân bằng tổng thể dạng động (DCGE) để mô phỏng tác động của việc giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ 10% xuống 8% theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ đến sự thay đổi các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô.