VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Dịp Tết Nhâm Dần 2022, người lao động được nhận những khoản tiền nào?

Dịp Tết Nhâm Dần 2022, người lao động được nhận những khoản tiền nào?

Mặc dù đời sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19 nhưng người lao động vẫn có cơ hội được nhận một số khoản tiền thưởng và hỗ trợ để đón Tết Nhâm Dần 2022.

Doanh nghiệp cần lưu ý gì về thưởng Tết?

Doanh nghiệp cần lưu ý gì về thưởng Tết?

Cuối năm, vấn đề thưởng Tết luôn là chủ đề thu hút được sự quan tâm của xã hội và người lao động. Dưới đây là những điểm mà doanh nghiệp cần nắm rõ khi thực hiện thưởng Tết cho người lao động.

Thời hạn công ty đại chúng thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Thời hạn công ty đại chúng thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có hướng dẫn liên quan đến thời hạn công ty đại chúng thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa được quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Giảm đến 50% của 37 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Giảm đến 50% của 37 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Ngày 24/12, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC tiếp tục gia hạn giảm phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Điều kiện thành lập phòng giao dịch trong nước của công ty chứng khoán

Điều kiện thành lập phòng giao dịch trong nước của công ty chứng khoán

Điều kiện thành lập phòng giao dịch trong nước của công ty chứng khoán được quy định rõ tại Điều 191, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Nghĩa vụ của doanh nghiệp có chứng khoán niêm yết, giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài

Nghĩa vụ của doanh nghiệp có chứng khoán niêm yết, giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài

Doanh nghiệp có chứng khoán niêm yết, giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài phải thực hiện một số nghĩa vụ nhất định theo quy định tại Điều 128, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều chỉnh thuế suất thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi với một số tài nguyên khoáng sản

Điều chỉnh thuế suất thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi với một số tài nguyên khoáng sản

Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ đã sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu và thuế suất thuế nhập khẩu MFN đối với một số mặt hàng tài nguyên khoáng sản để bảo vệ, thúc đẩy khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên trong nước, hạn chế việc xuất khẩu tài nguyên thô, chưa qua chế biến và góp phần đơn giản biểu thuế, hạn chế gian lận thương mại.

Đề xuất nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập, sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ

Đề xuất nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập, sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp (DN) trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của DN.

Mức thu phí mới trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản

Mức thu phí mới trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 112/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản.

EVNNPC hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

EVNNPC hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

Năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh trong bối cảnh kinh tế trong nước tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gẫy ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Việt Nam, toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng công ty đã nỗ lực vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.