Quyết định số 322/QĐ-BTC:

Điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023

Ngày 09/3/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 322/QĐ-BTC về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 với các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 322/QĐ-BTC