VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

CHỦ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ HƯỚNG ĐẾN NỀN TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI, MINH BẠCH

Xu hướng chuyển đổi số quốc gia và những vấn đề đặt ra đối với ngành Tài chính

Xu hướng chuyển đổi số quốc gia và những vấn đề đặt ra đối với ngành Tài chính

Trong những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm kiến tạo môi trường, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong cả 3 lĩnh vực: chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Bài viết nhận diện xu hướng chuyển đổi số quốc gia, từ đó gợi mở những vấn đề đặt ra đối với ngành Tài chính trong tiến trình chuyển đổi sang nền tài chính số hiện đại.

Quy hoạch, phát triển nền tảng số phục vụ liên thông chia sẻ, tích hợp dữ liệu ngành Tài chính

Quy hoạch, phát triển nền tảng số phục vụ liên thông chia sẻ, tích hợp dữ liệu ngành Tài chính

Một trong các thành phần “cốt lõi” đóng vai trò “đòn bẩy” trong tiến trình thực hiện chuyển đổi số của mỗi quốc gia là hạ tầng số. Hạ tầng số bao gồm các thiết chế và cơ sở vật chất kỹ thuật làm nền tảng cho việc triển khai quá trình chuyển đổi số.

Kiến trúc tổng thể tạo nền tảng để chuyển sang nền tài chính số

Kiến trúc tổng thể tạo nền tảng để chuyển sang nền tài chính số

Ngày 31/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 2366/QĐ-BTC ban hành Kiến trúc tổng thể hướng tới Bộ Tài chính số.

Đóng góp của dịch vụ công ngành Tài chính đối với cổng dịch vụ công quốc gia

Đóng góp của dịch vụ công ngành Tài chính đối với cổng dịch vụ công quốc gia

Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thời gian qua, ngành Tài chính đã tập trung nguồn lực rà soát, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ; nâng cấp, chuẩn hóa dữ liệu tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia…

Bước khởi động mới trong tiến trình chuyển đổi số của hệ thống Kho bạc Nhà nước

Bước khởi động mới trong tiến trình chuyển đổi số của hệ thống Kho bạc Nhà nước

Mục tiêu tiến tới kho bạc số vào năm 2030, Kho bạc Nhà nước đã và đang xây dựng kế hoạch và thực hiện tiến trình chuyển đổi số theo 2 giai đoạn.

Cơ hội và thách thức trong chuyển đổi số của cơ quan thuế

Cơ hội và thách thức trong chuyển đổi số của cơ quan thuế

Sự chuyển đổi số mạnh mẽ của các nền kinh tế đã tạo ra nhiều cơ hội cho các nền kinh tế nhưng đi cùng với đó là không ít thách thức đặt ra đối với cho cơ quan thuế trong việc xây dựng chính sách, quản lý tài chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hải quan - Tiền đề hướng tới hải quan số

Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hải quan - Tiền đề hướng tới hải quan số

Trong những năm qua, Tổng cục Hải quan luôn đi đầu trong phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê hải quan vào tất cả các lĩnh vực, từ công tác nghiệp vụ hải quan cho đến công tác hành chính quản lý nội ngành, đến nay đã đạt được những kết quả quan trọng.