VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH 2010-2020, ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2021-2030

Chiến lược tài chính 2021-2030 hướng đến xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững

Chiến lược tài chính 2021-2030 hướng đến xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững

Ngày 16/11/2021, tại Hà Nội, Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2021 với chủ đề “Chiến lược Tài chính giai đoạn 2021-2030 và các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế Việt Nam” được Bộ Tài chính tổ chức với sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ). Đây là Diễn đàn thường niên do Bộ Tài chính tổ chức từ năm 2017.

Không để đứt gãy chuỗi sản xuất và cung ứng của nền kinh tế

Không để đứt gãy chuỗi sản xuất và cung ứng của nền kinh tế

Phát biểu bế mạc Diễn đàn Tài chính năm 2021 chiều ngày 16/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh, chính sách quan trọng nhất trong phục hồi kinh tế là làm sao không để đứt gãy chuỗi sản xuất và cung ứng của nền kinh tế.

Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính cho phát triển

Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính cho phát triển

Một trong những mục tiêu hướng đến trong xây dựng chiến lược tài chính giai đoạn 2021-2030 là thực hiện chính sách động viên hợp lý, cải thiện dư địa chính sách tài khóa, tạo điều kiện thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, giải quyết hài hòa các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội và môi trường, đảm bảo an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội.

Phối hợp tốt chính sách tài khóa và tiền tệ - “Chìa khóa” thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phối hợp tốt chính sách tài khóa và tiền tệ - “Chìa khóa” thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tại Diễn đàn Tài chính năm 2021 với chủ đề “Chiến lược Tài chính giai đoạn 2021-2030 và các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế Việt Nam” do Bộ Tài chính tổ chức ngày 16/11/2021, các chuyên gia cho rằng, cùng với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cần phối hợp tốt chính sách tài khóa và tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong trạng thái “bình thường mới”.

Cải cách hệ thống thuế đảm bảo cơ cấu thu ngân sách nhà nước bền vững

Cải cách hệ thống thuế đảm bảo cơ cấu thu ngân sách nhà nước bền vững

Cải cách hệ thống thuế hướng đến một cơ cấu thu ngân sách nhà nước bền vững là mục tiêu của ngành Thuế trong quá trình xây dựng Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn diễn biến khó lường, cần phải cải cách đồng bộ hệ thống thuế cả về chính sách thuế và quản lý thuế.

Định hướng phát triển thị trường tài chính Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Định hướng phát triển thị trường tài chính Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Ngoài việc bám sát những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, định hướng phát triển thị trường tài chính Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030 cần quan tâm đến những yếu tố đặc thù của Việt Nam. Bên cạnh đó, cần đặc biệt quan tâm đến những xu hướng vận động mới của thị trường tài chính trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ và việc áp dụng các chuẩn mực, thông lệ quốc tế để thị trường tài chính Việt Nam có thể hòa nhập cùng dòng chảy của thị trường tài chính thế giới.