VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

NGÀNH TÀI CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HIỆU QUẢ, HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

Kết quả nổi bật trong cải cách hành chính của ngành Tài chính 6 tháng đầu năm

Kết quả nổi bật trong cải cách hành chính của ngành Tài chính 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Tài chính ưu tiên, chú trọng thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, hướng tới cải cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm, đi vào chiều sâu nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và đã ghi nhận được những kết quả đáng khích lệ.

Chuyển biến tích cực trong cải cách hiện đại hóa Kho bạc Nhà nước

Chuyển biến tích cực trong cải cách hiện đại hóa Kho bạc Nhà nước

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã triển khai đồng bộ các giải pháp tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hiện đại hóa KBNN.

Bộ Tài chính cải cách toàn diện, hiệu quả thủ tục hành chính

Bộ Tài chính cải cách toàn diện, hiệu quả thủ tục hành chính

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã chú trọng cải cách thủ tục hành chính một cách toàn diện và hiệu quả, được các cá nhân, tổ chức đánh giá cao. Công tác này tiếp tục được Bộ Tài chính quyết liệt triển khai trong năm 2022 nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bộ Tài chính chú trọng kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật

Bộ Tài chính chú trọng kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính tập trung làm tốt công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách.

Phấn đấu giảm từ 3%-5% số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022 - 2025

Phấn đấu giảm từ 3%-5% số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022 - 2025

Bộ Tài chính vừa có Báo cáo số 78/BC-BTC ngày 14/6/2022 về đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thuộc Bộ Tài chính. Báo cáo nêu rõ kết quả thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống ĐVSNCL thuộc Bộ Tài chính; mục tiêu cụ thể sắp xếp kiện toàn hệ thống các ĐVSNCL giai đoạn 2022-2025 và giai đoạn 2026-2030...

Hiện đại hóa quản lý thuế, xây dựng ngành Thuế hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Hiện đại hóa quản lý thuế, xây dựng ngành Thuế hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, ngành Thuế đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thuế gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước (NSNN), xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hiện đại hoá toàn diện công tác quản lý thuế, phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định pháp luật Việt Nam.

Đẩy mạnh cải cách hành chính thuế theo hướng thiết thực, hiệu quả

Đẩy mạnh cải cách hành chính thuế theo hướng thiết thực, hiệu quả

Nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư, thời gian qua, Cục Thuế TP. Hà Nội đã luôn quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, hiện đại hóa quản lý thu thuế, giúp cơ quan thuế, người nộp thuế giảm chi phí và thời gian.

Hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế phù hợp thông lệ quốc tế

Hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế phù hợp thông lệ quốc tế

Một trong những mục tiêu Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 là hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế của Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn của hệ thống thuế tốt theo thông lệ quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu về nguồn lực để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

Cải cách toàn diện thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng Hải quan số

Cải cách toàn diện thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng Hải quan số

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, giúp ngành Hải quan thay đổi phương thức quản lý hướng tới xây dựng hải quan số, hải quan thông minh.

Đến năm 2025, 80% hoạt động kiểm tra của cơ quan hải quan được thực hiện thông qua môi trường số

Đến năm 2025, 80% hoạt động kiểm tra của cơ quan hải quan được thực hiện thông qua môi trường số

Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2030 phấn đấu đến năm 2025, 80% hoạt động kiểm tra của cơ quan hải quan được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống công nghệ thông tin của Tổng cục Hải quan...

Ngành Thuế đẩy mạnh triển khai ứng dụng eTax Mobile

Ngành Thuế đẩy mạnh triển khai ứng dụng eTax Mobile

Bên cạnh việc hỗ trợ các chức năng đã cung cấp trên hệ thống Thuế điện tử qua nền tảng Web, dịch vụ điện tử trên nền tảng thiết bị di động (eTax-Mobile) đã cung cấp các dịch vụ nâng cao mang tính trải nghiệm cho người dùng, giúp người nộp thuế dễ dàng truy cập, sử dụng mọi lúc mọi nơi. Hiện nay, Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng eTax Mobile đáp ứng việc đăng ký tài khoản bằng hình thức xác thực thông tin tài khoản ngân hàng.