VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

NGÀNH TÀI CHÍNH ĐẨY MẠNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Bộ Tài chính đã đề ra một số chỉ tiêu và giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, yêu cầu toàn ngành Tài chính nghiêm túc triển khai đồng bộ, hiệu quả

Tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

Tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

Quyết liệt thực hiện hiệu quả chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực quản lý được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính đã đưa ra một số chỉ tiêu thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công trong toàn ngành Tài chính.

6 giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức hội nghị, tổng kết

6 giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức hội nghị, tổng kết

Để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức hội nghị, tổng kết đạt hiệu quả, chất lượng, trong Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, Bộ Tài chính đề ra 6 giải pháp cụ thể cần đẩy mạnh thực hiện.

Bộ Tài chính tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

Bộ Tài chính tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

Với yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi với sự tham gia của tất cả công chức, viên chức và các tổ chức đoàn thể, Bộ Tài chính sẽ tập trung, tăng cường quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Bộ Tài chính ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Bộ Tài chính ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Tại Quyết định số 1697/QĐ-BTC ngày 23/8/2022 ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2022, Bộ Tài chính nhấn mạnh, THTK, CLP là trách nhiệm của tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các dự án, các doanh nghiệp và công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ.

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, qua đó, góp phần phát huy cao nhất mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của NSNN

Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của NSNN

Bộ Tài chính vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2022 trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP, trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (NSNN).

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất trong năm 2022, Bộ Tài chính đưa ra nhiều chỉ tiêu và giải pháp nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. Qua đó, góp phần đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) đất nước.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Bộ Tài chính vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước (NSNN), tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN.

Chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên

Chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên

Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội...với một số chỉ tiêu cụ thể đã đề ra.

9 giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên

9 giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1697/QĐ-BTC về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Bộ Tài chính, trong đó đề ra một số giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước.