VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP TRỞ THÀNH KÊNH HUY ĐỘNG VỐN HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN

Nâng cao vai trò của các tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Nâng cao vai trò của các tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Trong thời gian qua, các tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã dần được hình thành, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường. Bài viết này nhằm đánh giá vai tròcủa các tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện nay, từ đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghịđể hoàn thiện khung khổpháp lý, nâng cao vai tròcủa các tổ chức này đối với sự phát triển của thịtrường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam.

Hoàn thiện chính sách phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam

Hoàn thiện chính sách phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp là một trong các kênh huy động vốn của các doanh nghiệp. Quan điểm của Việt Nam là phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp để hỗ trợ các loại hình doanh nghiệp huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, giảm bớt sự phụ thuộc vào kênh tín dụng ngân hàng.

Xếp hạng tín nhiệm góp phần phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch, hiệu quả

Xếp hạng tín nhiệm góp phần phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch, hiệu quả

Trên phạm vi toàn cầu, vai trò của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm ngày càng phát triển với sự phát triển của thị trường vốn. Tại Việt Nam, hoạt động xếp hạng tín nhiệm nói chung và xếp hạng tín nhiệm độc lập nói riêng được đánh giá là công cụ hỗ trợ đắc lực không chỉ giúp các hoạt động kinh tế - tài chính diễn ra minh bạch, công khai mà còn hỗ trợ sự phát triển của thị trường vốn một cách bền vững, khơi thông các kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế.

Bộ Tài chính tiếp tục cảnh báo rủi ro trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính tiếp tục cảnh báo rủi ro trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính mới đây đã tiếp tục phát đi tín hiệu cảnh báo rủi ro cho nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (TPDN). Sau 11 tháng triển khai các quy định mới về phát hành TPDN, thị trường TPDN tiếp tục là kênh huy động vốn quan trọng của các DN trong bối cảnh tín dụng ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước điều hành thận trọng với khối lượng phát hành đạt trên 495 ngàn tỷ đồng.

Bộ Tài chính lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Bộ Tài chính lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Để thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tiếp tục phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả, Bộ Tài chính đã tiến hành đánh giá tình hình thị trường thời gian qua, từ đó xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP về phát hành TPDN riêng lẻ.

Nhà đầu tư cần lưu ý gì khi mua trái phiếu doanh nghiệp?

Nhà đầu tư cần lưu ý gì khi mua trái phiếu doanh nghiệp?

Trong thông cáo báo chí mới đây, Bộ Tài chính tiếp tục đưa ra những khuyến cáo đối với nhà đầu tư khi đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

Tăng cường kiểm tra hoạt động phát hành, cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp

Tăng cường kiểm tra hoạt động phát hành, cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp

Nhằm giảm thiểu những rủi ro cho nhà đầu tư và giúp thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát triển ổn định, Bộ Tài chính sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động phát hành và cung cấp các dịch vụ liên quan đến TPDN.

Bộ Tài chính khuyến cáo nhà đầu tư về rủi ro tiềm ẩn của trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính khuyến cáo nhà đầu tư về rủi ro tiềm ẩn của trái phiếu doanh nghiệp

Cùng với việc yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ Tài chính ngân hàng, Thanh tra Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), Bộ Tài chính cũng tiếp tục phát đi cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn mà nhà đầu tư cần hết sức lưu ý.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan có liên quan phối hợp nắm bắt tình hình, tiếp nhận thông tin, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật (nếu có) liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.