VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

THUẾ GTGT, THUẾ TNCN VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH

Nộp thuế thay cá nhân bán hàng: Nhìn từ các sàn thương mại điện tử lớn trên thế giới

Nộp thuế thay cá nhân bán hàng: Nhìn từ các sàn thương mại điện tử lớn trên thế giới

Dù áp dụng không giống nhau, song việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thay của các sàn giao dịch điện tử cho người bán tại nhiều nước cho thấy một xu thế mới trong quản lý thuế tại các cơ quan thuế trên thế giới về việc lấy người nộp thuế là trung tâm để hỗ trợ.

Lộ trình triển khai kê khai nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh qua sàn thương mại điện tử

Lộ trình triển khai kê khai nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh qua sàn thương mại điện tử

Theo quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC, kể từ ngày 01/08/2021, các sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) có trách nhiệm triển khai việc cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế theo hình thức điện tử với chuẩn định dạng dữ liệu theo quy định của cơ quan Thuế.

Thuế cho thuê nhà sẽ tính trên doanh thu thực tế phát sinh

Thuế cho thuê nhà sẽ tính trên doanh thu thực tế phát sinh

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh vừa trả lời phỏng vấn của phóng viên báo chí về việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động cho thuê nhà được quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế sớm ban hành hướng dẫn cơ quan thuế địa phương triển khai Thông tư số 40/2021/TT-BTC

Tổng cục Thuế sớm ban hành hướng dẫn cơ quan thuế địa phương triển khai Thông tư số 40/2021/TT-BTC

Chiều ngày 23/6, Bộ Tài chính đã có thông tin chính thức liên quan đến các nội dung được quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Quy định về phương pháp kê khai đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế

Quy định về phương pháp kê khai đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế

Điều 11 Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Siết chặt quản lý thuế đối với kinh doanh trên sàn thương mại điện tử

Siết chặt quản lý thuế đối với kinh doanh trên sàn thương mại điện tử

Theo đánh giá của các chuyên gia, những quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vừa được Bộ Tài chính ban hành sẽ góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh. Đồng thời tăng cường quản lý, chống thất thu thuế với nhóm đối tượng này.

Từ ngày 1/8/2021, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có gì mới?

Từ ngày 1/8/2021, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có gì mới?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2021.

Trách nhiệm của cơ quan thuế trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Trách nhiệm của cơ quan thuế trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan thuế các cấp trong việc chỉ đạo, xây dựng, củng cố cơ sở dữ liệu đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Sàn giao dịch thương mại điện tử phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế

Sàn giao dịch thương mại điện tử phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế

Kể từ ngày 01/8/2021, các sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm triển khai việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế theo hình thức điện tử với chuẩn định dạng dữ liệu theo quy định của cơ quan thuế.

Cơ quan thuế được điều chỉnh doanh thu, mức thuế khoán với hộ khoán tạm ngừng kinh doanh?

Cơ quan thuế được điều chỉnh doanh thu, mức thuế khoán với hộ khoán tạm ngừng kinh doanh?

Theo Điều 13, Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính, cơ quan thuế có trách nhiệm điều chỉnh doanh thu và mức thuế khoán trong trường hợp hộ khoán ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Tính thuế với cá nhân cho thuê tài sản thế nào?

Tính thuế với cá nhân cho thuê tài sản thế nào?

Cá nhân cho thuê tài sản khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán hoặc khai thuế theo năm dương lịch.