VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Xử phạt nhiều doanh nghiệp do vi phạm không công bố và báo cáo thông tin

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

Xử phạt nhiều doanh nghiệp do vi phạm không công bố và báo cáo thông tin

Trong gần nửa đầu tháng 6/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành nhiều quyết định xử phạt đối với các tổ chức do các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến không báo cáo và công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Các yếu tố tác động đến lợi nhuận của công ty chứng khoán niêm yết

Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tăng cường giám sát, thanh tra và xử lý nghiêm vi phạm trên thị trường chứng khoán

Tháng 5, chứng khoán phái sinh ghi thêm nhiều kỷ lục mới

Cụ thể, ngày 06/6/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 153/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng).

Theo đó, phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Được biết, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên Hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tài liệu sau: Báo cáo tài chính quý II/2021; Công bố thông tin Quyết định Hội đồng quản trị số 231/QĐ-HĐQT ngày 14/10/2021 về việc phê duyệt giao dịch thuê tàu với bên liên quan là Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Cùng ngày, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 154/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Theo quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên Hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tài liệu sau: Báo cáo thường niên năm 2020, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Với hành vi này, Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta bị xử phạt với số tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 03/6/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 150/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú đã bị xử phạt với số tiền 70 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty này không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Báo cáo thường niên các năm 2019, 2020, Báo cáo tài chính các năm 2019, 2020 đã kiểm toán, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  thường niên các năm 2020, 2021.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM