VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
“Lan tỏa” bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia tới toàn xã hội

“Lan tỏa” bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia tới toàn xã hội

Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia và đăng tải trên Cổng thông tin của Bộ, đồng thời gửi Công văn số 4878/BTTTT-CĐSQG đề nghị các bộ, ngành, địa phương phổ cập rộng rãi bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia tới toàn xã hội.

Thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, rà soát giảm thuế, phí, lệ phí

Thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, rà soát giảm thuế, phí, lệ phí

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả; đẩy mạnh tăng thu, mở rộng cơ sở thu, tăng cường chống thất thu; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; tiếp tục chỉ đạo, rà soát giảm thuế, phí, lệ phí và có chính sách phù hợp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp...

Giải ngân vốn đầu tư công phải có sự thay đổi và quyết tâm cao hơn

Giải ngân vốn đầu tư công phải có sự thay đổi và quyết tâm cao hơn

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 22/9/2022, giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Đồng Tháp là 2.614,505 tỷ đồng/5.906,852 tỷ đồng, đạt 44,26%, cao hơn 19,51% so với cùng kỳ. Trong đó, cấp tỉnh đa phần các sở đều giải ngân dưới mức trung bình của tỉnh (có 7 đơn vị giải ngân còn thấp dưới 25%); cấp huyện cơ bản triển khai tương đối tốt và tỷ lệ giải ngân đạt cao (chỉ có 3 địa phương giải ngân dưới mức trung bình của tỉnh).

Cán cân thương mại 9 tháng ước tính xuất siêu đạt 6,52 tỷ tỷ USD

Cán cân thương mại 9 tháng ước tính xuất siêu đạt 6,52 tỷ tỷ USD

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 9 tháng năm 2022 đã vượt mốc 500 tỷ USD, ước đạt 558,52 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 6,52 tỷ USD.

Đồng bộ các biện pháp phòng, chống buôn lậu, ma túy

Đồng bộ các biện pháp phòng, chống buôn lậu, ma túy

Hà Tĩnh là tỉnh có biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, ngoài cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đường rừng núi hiểm trở, địa hình phức tạp và trải rộng còn nhiều đường mòn, lối mở, đường bờ biển dài, nhiều cửa sông. Đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, nhưng cũng là môi trường để tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán hàng giả, hàng cấm lợi dụng hoạt động.

9 tháng, xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 558,52 tỷ USD

9 tháng, xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 558,52 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, lũy kế trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước 9 tháng năm 2022 ước đạt 558,52 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Chấn chỉnh ngay những khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng

Chấn chỉnh ngay những khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng

Ngày 3/10/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện rà soát, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại Kết quả tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022...

Quý III, GRDP Hà Nội tăng 15,71%

Quý III, GRDP Hà Nội tăng 15,71%

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Hà Nội quý III/2022 ước tính tăng 15,71% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng năm 2022, GRDP của Thành phố tăng 9,69% so với cùng kỳ.

Có 6 bộ và 8 địa phương chưa giải ngân vốn đầu tư công

Có 6 bộ và 8 địa phương chưa giải ngân vốn đầu tư công

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương về việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022.