VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TƯ TƯỞNG

Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương: Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương: Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc không ngừng nâng cao công tác xây dựng đảng; gắn việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, tạo chuyển biến về tư tưởng, đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống.

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 20/11/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với nội dung “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hào khí Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hào khí Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thắng lợi của bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đấu tranh quật cường của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển vọng phát triển kinh tế  của Trung Quốc sau đại hội XIX

Triển vọng phát triển kinh tế của Trung Quốc sau đại hội XIX

Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc (diễn ra từ ngày 18-24/10/2017) xác định chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc đã bước vào thời đại mới, lấy Tư tưởng xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc thời đại mới Tập Cận Bình làm chỉ nam cho hành động, hướng đến mục tiêu xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, văn minh, hài hòa, tươi đẹp vào giữa thế kỷ này. Một trong những trụ cột để thực hiện mục tiêu trên là xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại hóa. Bài viết trình bày khái quát những thành tựu, vấn đề còn tồn tại và triển vọng phát triển kinh tế Trung Quốc trong thời gian tới.

Nhiều biện pháp mạnh ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại

Nhiều biện pháp mạnh ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại

Trả lời chất vấn của Đại biểu quốc hội hôm nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó trưởng ban thường trực Ban 389 quốc gia Đinh Tiến Dũng cho rằng, tình trạng buôn luôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn ra phức tạp và tới đây Ban chỉ đạo 389 quốc gia sẽ có nhiều giải pháp để ngăn chặn.

Đẩy mạnh công tác chính tư tưởng và công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Đẩy mạnh công tác chính tư tưởng và công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Tài chính vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đưa ra trong Chương trình hành động này là triển khai công tác chính trị tư tưởng và công tác tuyên truyền.

DATC đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

DATC đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đảng bộ Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) của Đảng tới tất cả đảng viên trong Đảng bộ Công ty. Đây là buổi sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng bộ Công ty, nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình

Đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra trong Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Bộ Tài chính

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Bộ Tài chính

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện nội dung này trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Bộ Tài chính trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên giáo trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên giáo trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 4/9/2015, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức họp Ban Tuyên giáo để kiện toàn, phân công nhiệm vụ của Trưởng ban và các thành viên trong Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tài chính trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị.

Bộ sưu tập  “Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng Việt Nam”

Bộ sưu tập “Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng Việt Nam”

(Taichinh) - Trên 200 bức ảnh, tài liệu và hiện vật tiêu biểu được chọn lọc trong số rất nhiều hiện vật, tư liệu, tài liệu quý về nhà báo Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh được sưu tầm trong thời gian vừa qua đã được giới thiệu và trưng bày tại. Triển lãm chuyên đề “Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng Việt Nam”.

Gắn giáo dục truyền thống với thực hiện tốt công tác xã hội

Gắn giáo dục truyền thống với thực hiện tốt công tác xã hội

(Tài chính) Gắn giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước với thực hiện tốt công tác xã hội là một điểm sáng tại Chi bộ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Thực tế chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác này tại Chi bộ đơn vị đã đem lại nhiều kinh nghiệm tổ chức hay và những kết quả thiết thực, bổ ích.

Người có nhiều đóng góp cho công tác pháp chế tài chính

Người có nhiều đóng góp cho công tác pháp chế tài chính

(Tài chính) Hơn mười năm ở cương vị đứng đầu lĩnh vực pháp chế tài chính, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa là tấm gương sáng cho lớp cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính về trí tuệ, bản lĩnh, lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm với công việc được giao.

Tài sản tinh thần vô giá

Tài sản tinh thần vô giá

(Tài chính) Di chúc của Bác Hồ là tài sản tinh thần vô giá, chứa đựng giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Di chúc thể hiện tấm lòng cao cả, tình thương yêu của Người đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, không chỉ là những lời căn dặn cuối cùng mà còn là văn kiện lịch sử kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp, những nội dung cốt lõi của Tư tưởng Hồ Chí Minh, mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam hiện nay và mai sau.