VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
5 xu hướng phát triển ngành thủy sản bền vững năm 2022 và tương lai

5 xu hướng phát triển ngành thủy sản bền vững năm 2022 và tương lai

Thủy sản bền vững không chỉ có lợi cho môi trường mà còn có lợi cho sức khỏe con người. Bài viết chia sẻ 5 xu hướng được coi là chìa khóa cho ngành thủy sản năm 2022, theo dự báo của Công ty tư vấn Resonance Globe (RG), Canada.

Vai trò, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong xử lý tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Vai trò, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong xử lý tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Giai đoạn 2016-2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động, song Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chủ động phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cổ phần hóa các tập đoàn, tổng công ty và chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty cổ phần hóa các doanh nghiệp cấp 2 theo kế hoạch. Bên cạnh đó, công tác thoái vốn nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty đã được triển khai theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, đạt hiệu quả bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; đóng góp tích cực vào thu ngân sách nhà nước.

Lập phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa đối với các công ty nông, lâm nghiệp

Lập phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa đối với các công ty nông, lâm nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hoàn thành việc cổ phần hóa vào đầu năm 2018 và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần vào ngày 1/6/2018 với vốn điều lệ 40.000 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 96,77% vốn điều lệ. Sau khi có quyết định thực hiện cổ phần hóa, Công ty mẹ - Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã xây dựng 25 phương án sử dụng đất của từng đơn vị để lấy ý kiến các địa phương. Trong quá trình thực hiện cổ phần hóa đối với các công ty nông, lâm nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã gặp phải một số khó khăn, vướng mắc cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Xây dựng giá dịch vụ y tế trong cơ chế tự chủ bệnh viện

Xây dựng giá dịch vụ y tế trong cơ chế tự chủ bệnh viện

Tự chủ bệnh viện là chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm đổi mới cơ chế hoạt động của bệnh viện công lập phù hợp với bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau 20 năm triển khai thực hiện chủ trương này đã có kết quả nhất định, số lượng bệnh viện công lập tự chủ chi thường xuyên đã tăng nhanh, chất lượng cung cấp dịch vụ công được cải thiện tốt hơn, giảm đáng kể chi ngân sách nhà nước...

Vai trò của người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp đối với quá trình cổ phần hóa và cơ cấu lại khu vực doanh nghiệp nhà nước

Vai trò của người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp đối với quá trình cổ phần hóa và cơ cấu lại khu vực doanh nghiệp nhà nước

Các quyết định quan trọng trong quá trình cổ phần hóa một doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Cơ quan đại diện chủ sở hữu và Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, tuy vậy, hầu hết các công việc trực tiếp triển khai thực hiện thuộc trách nhiệm của bộ máy quản lý, điều hành DN. Việc thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo DN đóng vai trò đặc biệt quan trọng đảm bảo tiến độ và kết quả cổ phần hóa DNNN. Bài viết này đóng góp ý kiến về vai trò của người lãnh đạo, quản lý DN đối với quá trình cổ phần hóa và cơ cấu lại khu vực DNNN, từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tiễn tại Việt Nam.

Gỡ vướng mắc về tiền hoàn thuế ưu đãi cho một số C/O mẫu D

Gỡ vướng mắc về tiền hoàn thuế ưu đãi cho một số C/O mẫu D

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 4224/BTC-TCHQ gửi UBND tỉnh Đồng Tháp để tháo gỡ vướng mắc trong tiền hoàn thuế ưu đãi cho một số chứng từ chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

Quy định mới về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Quy định mới về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2022.

Thay đổi tích cực về chất lượng môi trường kinh doanh tại Việt Nam

Thay đổi tích cực về chất lượng môi trường kinh doanh tại Việt Nam

Môi trường kinh doanh thuận lợi sẽ giúp các doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển, đồng thời thu hút thêm các nhà đầu tư mới gia nhập thị trường.

 Đà Nẵng tìm cách mở rộng các hoạt động kinh tế đêm nhằm thu hút du khách

Đà Nẵng tìm cách mở rộng các hoạt động kinh tế đêm nhằm thu hút du khách

Đà Nẵng xác định kinh tế đêm là lĩnh vực mũi nhọn để phát triển, phục hồi sau dịch COVID-19, song địa phương này vẫn chưa có được những sản phẩm, dịch vụ cần thiết để phục vụ khách du lịch khi đến đây.