Xuất cấp hơn 1.832 tấn gạo cho 3 địa phương dịp giáp hạt

Minh Hà

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.832,655 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh: Cao Bằng, Lai Châu, An Giang để hỗ trợ Nhân dân dịp giáp hạt năm 2024.

Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 1.832 tấn gạo cho 3 tỉnh: Cao Bằng, Lai Châu, An Giang để hỗ trợ Nhân dân dịp giáp hạt năm 2024.
Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 1.832 tấn gạo cho 3 tỉnh: Cao Bằng, Lai Châu, An Giang để hỗ trợ Nhân dân dịp giáp hạt năm 2024.

Phó Thủ tướng Chín phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 13/6/2024 về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương dịp giáp hạt năm 2024.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.832,655 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh: Cao Bằng (845,175 tấn gạo), Lai Châu (429,72 tấn gạo), An Giang (557,76 tấn gạo) để hỗ trợ Nhân dân dịp giáp hạt năm 2024.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm về căn cứ, thông tin, số liệu báo cáo đề xuất.

UBND tỉnh các tỉnh: Cao Bằng, Lai Châu, An Giang chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định.