VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tiếp tục đề xuất miễn thuế nhập khẩu linh kiện sản xuất máy thở phục vụ phòng, chống dịch

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tiếp tục đề xuất miễn thuế nhập khẩu linh kiện sản xuất máy thở phục vụ phòng, chống dịch

Để tháo gỡ những khó khăn về thuế liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Tổng cục Hải quan đã chủ động rà soát, xây dựng và tham mưu các cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Trong đó có đề xuất miễn thuế đối với các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch Covid-19.

Tháng 11, ngành Hải quan bắt giữ 882 vụ buôn lậu

[Infographics] Bãi bỏ 18 thông tư hướng dẫn chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp

Tổng cục Hải quan hỗ trợ các ngân hàng nộp thuế điện tử nhờ thu

Phát hiện, xử lý 1.423 trường hợp vi phạm pháp luật về hải quan

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã khẩn trương phối hợp với các Bộ: Y tế, Công Thương, các cơ quan liên quan trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 07/02/2020 về danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Tiếp theo đó, để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất bộ trang phục phòng chống dịch, Tổng cục Hải quan đã tiếp tục phối hợp với các Bộ: Y tế, Công Thương, các đơn vị liên quan trình Bộ ban hành Quyết định số 436/QĐ-BTC ngày 27/3/2020 về việc bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ-BTC.

Ngay sau đó, để triển khai thực hiện Quyết định 155/QĐ-BTC, Quyết định 436/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có các công văn số 864/TCHQ-TXNK ngày 14/2/2020, số 1592/TXNK-CST ngày 19/2/2020, số 2106/TCHQ-TXNK ngày 31/3/2020 hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc thực hiện miễn thuế nhập khẩu cho các hàng hóa phục vụ cho công tác phòng chống dịch và yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện niêm yêt, thông báo công khai các thông tin ưu đãi này đến các doanh nghiệp trên địa bàn.

Cơ quan hải quan cũng trình Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 11/9/2020 liên quan đến chính sách thuế đối với hàng viện trợ nhân đạo đối với 2.000 máy thở Eliciae MV20; ban hành Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 liên quan đến chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp khi tài trợ máy thở để phòng, chống đại dịch Covid-19 theo kiến nghị của Tập đoàn Vingroup.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan trình Bộ Tài chính ban hành danh mục linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 được miễn thuế nhập khẩu cho đến khi có văn bản công bố hết dịch Covid-19 của cơ quan có thẩm quyền và hướng dẫn cơ quan hải quan thực hiện đúng quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM