VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Những kết quả nổi bật trong thanh tra, kiểm tra lĩnh vực Hải quan

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Những kết quả nổi bật trong thanh tra, kiểm tra lĩnh vực Hải quan

Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, nhiệm vụ trọng tâm của ngành và đảm bảo sát đúng với tình hình thực tế, trong năm 2015, ngành Hải quan đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ, kiểm tra sau thông quan.

Ngành Tài chính: Chủ động, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính

Tăng tốc phối hợp thu ngân sách giữa Hải quan với ngân hàng

Ngành Tài chính: Thu ngân sách năm 2015 đạt 105% dự toán

Năm 2015, kinh tế thế giới vẫn gặp nhiều trở ngại đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế của nước ta. Hoạt động xuất nhập khẩu bị thu hẹp, tình hình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn… đã có tác động tiêu cực đến công tác quản lý nhà nước về hải quan.

Bên cạnh đó, tình hình gian lận thương mại, nợ đọng thuế, lợi dụng ưu đãi đầu tư để trốn thuế cũng diễn ra hết sức phức tạp. Để thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2015 do lãnh đạo Bộ Tài chính giao, lãnh đạo Tổng cục Hải quan xác định công tác thanh tra, kiểm tra là công cụ hữu hiệu, phải có bước chuyển đổi mạnh, có giải pháp đồng bộ trong tổ chức, thực hiện các nội dung thanh tra, kiểm tra.

Trên cơ sở đó, ngành Hải quan đã chú trọng đến một số nội dung cơ bản như: Kịp thời chấn chỉnh, quán triệt đầy đủ các quy định về công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng cho từng cán bộ, công chức, nâng cao trách nhiệm trong công việc, trong tác phong, thái độ phục vụ nhân dân.

Các đơn vị thuộc hệ thống Hải quan đã triển khai nghiêm túc việc giám sát, kiểm tra đột xuất, tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra của các đơn vị trong toàn hệ thống để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại và thiếu sót của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, phát hiện những bất cập, những kẽ hở của chính sách và kịp thời kiến nghị các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Kết quả là các đơn vị trong toàn hệ thống Hải quan đã triển khai thực hiện 3.188 cuộc thanh tra, kiểm tra nội bộ, kiểm tra sau thông quan; chủ trì điều tra chống buôn lậu và bắt giữ, xử lý 18.133 vụ. Tổng số kiến nghị xử lý vi phạm là 2.280.595 triệu đồng, trong đó: truy thu là 2.116.553 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính là 164.042 triệu đồng.

Qua thanh tra, kiểm tra, số tiền thực hiện kiến nghị đã nộp ngân sách nhà nước là 1.888.181 triệu đồng. Cụ thể, trong công tác thanh tra chuyên ngành: Hệ thống Hải quan đã thực hiện 63 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó, Thanh tra Tổng cục thực hiện 10 cuộc, cơ quan Tổng cục thực hiện 06 cuộc và Cục Hải quan địa phương thực hiện 47 cuộc. Tổng số tiền kiến nghị truy thu là 45.918 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 430 triệu đồng; đã thu nộp ngân sách nhà nước 8.495 triệu đồng.

Về công tác kiểm tra nội bộ, toàn hệ thống Hải quan đã thực hiện 208 cuộc kiểm tra (trong đó: kiểm tra theo kế hoạch 107 cuộc, đột xuất 91 cuộc). Tổng số tiền kiến nghị truy thu là 5.567 triệu đồng và xử phạt vi phạm hành chính 462 triệu đồng; số tiền đã nộp ngân sách nhà nước là 6.029 triệu đồng.

Trong năm 2015, 2.917 cuộc kiểm tra cũng đã được thực hiện với công tác kiểm tra sau thông quan. Tổng số tiền kiến nghị truy thu là 1.687.690 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính, phạt chậm nộp 163.150 triệu đồng; số tiền đã nộp ngân sách nhà nước là 1.759.880 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trong công tác điều tra chống buôn lậu, cơ quan Hải quan đã chủ trì bắt giữ 18.133 vụ, với giá trị hàng hóa vi phạm khoảng 377.378 triệu đồng; thu nộp ngân sách nhà nước 113.777 triệu đồng.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM