VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hoạt động dịch vụ bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2016

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Sáu ước tính đạt 295,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3% so với tháng trước và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 222,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% và tăng 11,2%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 35,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9% và tăng 9,8%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,3 nghìn tỷ đồng, tăng 24,8% và tăng 18,5%; doanh thu dịch vụ khác đạt 34 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% và tăng 10,8%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm nay ước tính đạt 1724 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,5%, thấp hơn mức tăng 8,8% của cùng kỳ năm 2015.

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm ước tính đạt 1314,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,2% tổng mức và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số tỉnh, thành phố có doanh thu tăng khá: Bình Dương tăng 20,1%; Nam Định tăng 17,5%; Thanh Hóa tăng 14,9%; Khánh Hòa tăng 14,9%; Quảng Nam tăng 14,7%; An Giang tăng 14,2%; Bắc Giang tăng 14,1%; Hải Phòng tăng 13,2%. Phân theo ngành hàng: Lương thực, thực phẩm tăng 13,1%; may mặc tăng 12,2%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 10%; phương tiện đi lại tăng 9,1%; riêng vật phẩm văn hoá, giáo dục chỉ tăng 0,8%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 6 tháng ước tính đạt 195,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,3% tổng mức và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu của Đà Nẵng tăng 11,6%; Hà Nội tăng 10,5%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 9,7%; Khánh Hoà tăng 7,6%; Bình Dương tăng 6,5%.

Doanh thu du lịch lữ hành 6 tháng năm nay ước tính đạt 15 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu du lịch lữ hành của Hà Nội tăng 11,8%; Hà Nam tăng 10,9%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 8,7%; Vĩnh Long tăng 8,5%; Thừa Thiên-Huế tăng 6,2%.

Doanh thu dịch vụ khác 6 tháng ước tính đạt 199,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng mức và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2015. Một số địa phương có doanh thu tăng khá: Thanh Hóa tăng 19,6%; Quảng Ninh tăng 14,6%; Bình Định tăng 11,6%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 11,2%; Bắc Giang tăng 10,5%; Hà Nội tăng 5,7%.

Theo gso.gov.vn

Có thể bạn quan tâm