VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tình hình vận tải hành khách và hàng hóa 7 tháng đầu năm 2018

Vận tải hành khách tháng Bảy ước tính đạt 390,7 triệu lượt khách, tăng 0,7% so với tháng trước và 17,6 tỷ lượt khách, tăng 1,3%.

Tính chung 7 tháng năm 2018, vận tải hành khách đạt 2.653,1 triệu lượt khách, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước và 117,8 tỷ lượt khách, tăng 10,5%, trong đó vận tải hành khách đường bộ đạt 2.503,2 triệu lượt khách, tăng 10,3% và 81,7 tỷ lượt khách, tăng 10,6%; đường thủy nội địa đạt 111,2 triệu lượt khách, tăng 6,1% và 2,1 tỷ lượt khách, tăng 6,3%; đường biển đạt 4,3 triệu lượt khách, tăng 6,3% và 253,2 triệu lượt khách, tăng 6,8%; đường hàng không đạt khá với 28,9 triệu lượt khách, tăng 14,6% và 31,4 tỷ lượt khách, tăng 11,9%; riêng vận tải đường sắt đạt 5,5 triệu lượt khách, giảm 10,3% và 2,4 tỷ lượt khách, giảm 4,5%.

Vận tải hàng hóa tháng Bảy ước tính đạt 137,4 triệu tấn, tăng 0,8% so với tháng trước và 25,6 tỷ tấn, tăng 1%. Tính chung 7 tháng, vận tải hàng hóa đạt 933,6 triệu tấn, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước và 173,6 tỷ tấn, tăng 6,9%, trong đó vận tải trong nước đạt 913,9 triệu tấn, tăng 9,7% và 93,7 tỷ tấn, tăng 9,6%; vận tải ngoài nước đạt 19,6 triệu tấn, tăng 2,4% và 79,8 tỷ tấn, tăng 3,9%. 

Xét theo ngành vận tải, đường bộ đạt 720,4 triệu tấn, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước và 47,5 tỷ tấn, tăng 10,9%; đường thủy nội địa đạt 165,1 triệu tấn, tăng 7,5% và 34,8 tỷ tấn, tăng 7,2%; đường biển đạt 44,5 triệu tấn, tăng 4,7% và 88,5 tỷ tấn, tăng 4,5%; đường sắt đạt 3,3 triệu tấn, tăng 2,3% và 2,3 tỷ tấn, tăng 13,6%; đường hàng không đạt 205,7 nghìn tấn, tăng 14,1% và 541,4 triệu tấn, tăng 12,9%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM