VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Vốn hóa thị trường chứng khoán năm 2011 và 8 tháng năm 2012


1. Năm 2012

 Thời gian
 Giá trị tuyệt đối
 % GDP

Tháng 1

616.226,83 tỷ đồng

24,31%

Tháng 2

683.707,62 tỷ đồng

26,97%

Tháng 3

716.624,13 tỷ đồng

28,27%

Tháng 4

780.249,63 tỷ đồng

30,56%

Tháng 5

799.088,08 tỷ đồng

31,30 %

Tháng 6

772.914,66 tỷ đồng

30,28%

Tháng 7

759.566,32 tỷ đồng

29,75%

Tháng 8

735.164,89 tỷ đồng

28,79%

 

2. Năm 2011

 Thời gian
 % GDP

Tháng 1

38,50%

Tháng 2

34,81%

Tháng 3

35,30%

Tháng 4

35,60%

Tháng 5

33,01%

Tháng 6

33,18%

Tháng 7

31,97%

Tháng 8

34,28%

Tháng 9

33,41%

Tháng 10

33,41%

Tháng 11

32,45%

Tháng 12

27,15%

Nguồn: Vụ Tài chính Ngân hàng - Bộ Tài chính

Có thể bạn quan tâm