VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
BHXH Hải Phòng “tăng tốc” phát triển người dân tham gia BHXH tự nguyện

BHXH tăng cường tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho người lao động.

BHXH Hải Phòng “tăng tốc” phát triển người dân tham gia BHXH tự nguyện

Từ ngày 25/01/2019 đến hết ngày 30/06/2019, BHXH TP. Hải Phòng triển khai đợt thi đua cao điểm trong cán bộ công chức viên chức toàn ngành vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của BHXH TP Hải Phòng.

Năm 2019, phát triển 32,3% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ để thanh toán trợ cấp bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm Xã hội TP. Hà Nội: Kiên quyết giảm nợ đọng

Năm 2019, thực hiện truy thu bảo hiểm xã hội thêm hai đối tượng

Theo báo cáo của BHXH TP. Hải Phòng, trong quý I/2019, BHXH Hải Phòng đã bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và BHXH Việt Nam, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành địa phương triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN. 

Tính đết hết ngày 31/3/2019, số người tham gia BHXH bắt buộc: 379.339 người người, chiếm 32,9% so với lực lượng lao động,  phát triển mới: 824 người tham gia BHXH tự nguyện (trong đó: qua hệ thống bưu điện: 354 người, qua các đại lý khác: 470 người), nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện đến nay là: 8.148 người, đạt tỷ lệ: 56,43% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Số người tham gia BHYT đạt 1.717.691 người, đạt 84,68% tỉ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn TP. Số thu đạt 2.138.323 triệu đồng, đạt 23% so với kế hoạch của BHXH TP, 23,06% so với kế hoạch của BHXH Việt Nam giao, tăng so với cùng kỳ năm trước: 264.439 triệu đồng (1%).

Theo BHXH TP Hải Phòng, từ ngày 25/01/2019 đến hết ngày 30/06/2019, BHXH Thành phố tập trung phát động phong trào thi đua ngắn hạn vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tới toàn bộ cán bộ, viên chức trong toàn ngành.

Đây là đợt thi đua quan trọng nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, tập trung trí tuệ tập thể của công chức, viên chức, lao động hợp đồng, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình - một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của BHXH TP Hải Phòng.

Mỗi cán bộ, viên chức  BHXH TP Hải Phòng là một tuyên truyền viên, tích cực vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Lãnh đạo BHXH TP, các phòng nghiệp vụ và BHXH các quận huyện vận động được ít nhất 02 người tham gia BHXH tự nguyện và 05 người tham gia BHYT hộ gia đình; mỗi viên chức, lao động hợp đồng vận động được ít nhất 01 người tham gia BHXH tự nguyện, 05 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Bên cạnh chỉ tiêu do BHXH Thành phố giao, công chức, viên chức, lao động hợp đồng vận động được 10 người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới và đăng ký theo phương thức đóng từ 03 tháng trở lên sẽ được khen thưởng

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2019, BHXH Hải Phòng tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả một số giải pháp, nhằm tăng kết quả thu nộp BHXH, BHTN, BHYT, tăng cường các biện pháp giảm nợ và mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tập trung phát triển và mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT, đặc biệt là phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện.

Được biết, tính đến hết ngày 31/12/2018, số thu toàn TP. Hải Phòng đạt  8.442,4 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 101,17 % so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng so với cùng kỳ năm trước: 1.040,03 tỷ đồng. Số người tham gia BHYT đạt 1.732.606 triệu người, chiếm 86,04% dân số toàn TP, tăng 3,21% so với cùng kỳ năm trước, vượt chỉ tiêu của UBND TP. Hải Phòng giao.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM