VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Chấn chỉnh việc giải quyết quyền lợi BHYT cho người bệnh khi chuyển tuyến

Giải quyết quyền lợi BHYT khi người bệnh chuyển tuyến.

Chấn chỉnh việc giải quyết quyền lợi BHYT cho người bệnh khi chuyển tuyến

Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới đây đã ban hành Công văn số 1155/BHXH-CSYT ngày 11/4/2019 về giải quyết quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT) khi người bệnh chuyển tuyến.

Đã có hơn 44,4 triệu lượt người được hưởng các chế độ BHXH, BHYT

Chuyển biến tích cực trong thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN

BHXH Việt Nam tăng cường thanh tra lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN năm 2019

Độ bao phủ tin, bài phản ảnh về BHXH, BHYT, BHTN ngày càng rộng khắp

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định: Các bệnh viện nơi tiếp nhận người chuyển tuyến từ chối giải quyết hưởng BHYT hoặc yêu cầu người bệnh quay về bệnh viện nơi chuyển tuyến để xác nhận mức hưởng BHYT là không đúng quy định, cần chấm dứt ngay tình trạng này;

Trường hợp bệnh viện tra cứu trên Cổng tiếp nhận của Hệ thống thống tin giám định BHYT không thấy lịch sử khám chữa bệnh của người bệnh thì vẫn căn cứ vào Giấy chuyển tuyến BHYT để giải quyết quyền lợi cho người có thẻ…

Mới đây, với mục đích đem lại nhiều tiện ích người tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã cung cấp hình thức tra cứu quá trình đóng BHXH, BHYT bằng tin nhắn để đến gần hơn với người dân. Giờ đây, người lao động có thể dễ dàng tra cứu việc đóng BHXH, BHYT của mình chỉ bằng một tin nhắn. BHXH Việt Nam đã cung cấp hình thức tra cứu quá trình đóng BHXH, BHYT bằng tin nhắn để đến gần hơn với người dân.

Để có được những thông tin này, trước hết, người tham gia phải cung cấp số điện thoại cho đơn vị, đại lý nơi mình tham gia để được cập nhập vào cơ sở dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý.

Bằng việc tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, người lao động được chăm sóc về sức khỏe và đảm bảo về thu nhập trong suốt quá trình lao động cho đến khi chết với các chế độ cơ bản như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất.

Bên cạnh đó, dù tham gia với hình thức BHXH tự nguyện thì người lao động cũng được hưởng những quyền lợi nhất định đủ để đảm bảo cuộc sống khi về già.

(Điều 4 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014)

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM