VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc trong những trường hợp nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc trong những trường hợp nào?

Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019 bổ sung những trường hợp viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm (trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật Viên chức 2010).

6 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng từ 1/7/2020

Phải trả trợ cấp mất việc làm trong trường hợp nào?

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Hưởng bảo hiểm thất nghiệp và chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp mà không có lý do chính đáng

Từ 1/7/2019, tăng thêm 7,19% mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã nghỉ việc

Cụ thể, theo Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm trong 04 trường hợp.

Một là, đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức; 

Hai là, khi hết thời hạn của hợp đồng nhưng người sử dụng lao động không ký kết tiếp hợp đồng làm việc; 

Ba là, viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng do ốm đau, bị tai nạn theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Viên chức 2010; 

Bốn là, đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật Viên chức 2010.

Bên cạnh đó, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 còn bổ sung quy định xử lý đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn hết hạn.

Cụ thể, trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ký kết tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức.

Đối với trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập còn nhu cầu, viên chức đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải ký kết tiếp hợp đồng làm việc với viên chức.

Với trường hợp không ký kết tiếp hợp đồng làm việc với viên chức thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM