Điện Biên: Tập trung vào 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá trong thời gian tới

(Taichinh) -

Trong 2 ngày 01 và 02/6/2016, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị.Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn nêu rõ: Nhiệm vụ của Hội nghị là nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII;

So sánh với những nội dung của Đại hội XI và các đại hội Đảng trước đây để nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng trên các phương diện lớn và các lĩnh vực cụ thể, cũng như trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta.

Đồng thời, cần nắm vững mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới; nghiên cứu kỹ 6 nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định, từ đó liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình để lựa chọn, xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn đề nghị cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh tập trung thời gian và trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tư tưởng để cùng nhau hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra của Hội nghị. Sau Hội nghị này, các cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quá trình triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân của tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã giới thiệu và quán triệt 4 nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về: Chủ đề Đại hội; Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 - 2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016);

Nội dung cơ bản của báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” và tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020.

Trong Chương trình hành động quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên xác định, những năm tới tập trung vào 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá sau:

Năm nhiệm vụ chủ yếu

- Phát huy tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, bảo đảm kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

- Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; xây dựng, quản lý, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới, gắn với quản lý tốt tài nguyên, cải thiện chất lượng môi trường.

- Tích cực phát triển sự nghiệp văn hóa, nếp sống văn minh; bảo đảm an sinh, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ, văn hóa - xã hội; nâng cao

- Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác, đối ngoại, hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín của tỉnh Điện Biên.

- Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển tỉnh Điện Biên.

Ba khâu đột phá

- Phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại hóa kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Điện Biên văn minh và phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.


PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục