VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Cục Thuế Thanh Hóa thu ngân sách 'về đích' trước hạn

Theo thông tin từ Cục Thuế Thanh Hóa, tổng thu nội địa 11 tháng năm 2016 trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa ước thực hiện hơn 9.400 tỷ đồng, đạt 106% dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, bằng 102,3% so với cùng kỳ.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Quyết liệt thu ngân sách cuối năm

Quảng Ninh: Còn 665 tỷ đồng cho chặng nước rút

Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được giao

Thuế TP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách đạt 85,4% dự toán pháp lệnh

Hà Nội: Phát động cuộc đua nước rút hoàn thành dự toán thu ngân sách

Trong đó nhiều khoản thu, sắc thuế đạt và vượt dự toán năm như thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương, thu thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân,...

Để đạt được kết quả trên, ngành Thuế Thanh Hóa đã triển khai hiệu quả các giải pháp thu ngân sách. Đặc biệt, các cơ quan thuế đã làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ, chuyển tải kịp thời những chính sách, pháp luật của Nhà nước đến doanh nghiệp và thường xuyên tổ chức tập huấn, đối thoại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện chính sách, pháp luật thuế Nhà nước. Toàn ngành Thuế Thanh Hóa tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới và hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

Dự báo, hết tháng 12/2016, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 12.300 tỷ đồng, vượt 10,8% dự toán. Trong đó, thu nội địa do ngành Thuế thực hiện ước 11.100 tỷ đồng, vượt 24,7% dự toán.

Để đạt được mục tiêu, Cục Thuế Thanh Hóa chỉ đạo toàn ngành tập trung thực hiện các biện pháp đề ra từ đầu năm, trong đó thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

Ngành Thuế Thanh Hóa tiếp tục triển khai kế hoạch chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ ăn uống và dịch vụ giải trí.

Thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan thuế trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử.

Đặc biệt, ngành Thuế Thanh Hóa quyết liệt thực hiện các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu hết năm giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống còn 5%, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM