VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hơn một nửa hồ sơ được hoàn thuế điện tử

Người dân kê khai thuế tại Cục Thuế TP. HCM. Ảnh: A.H.

Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh:

Hơn một nửa hồ sơ được hoàn thuế điện tử

Trong số gần 1.600 hồ sơ được hoàn thuế, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện hoàn thuế điện tử đối với 830 hồ sơ.

Thái Nguyên tiếp tục dẫn đầu cả nước về nộp thuế điện tử

Luật Quản lý thuế (sửa đổi) áp dụng hóa đơn điện tử trên diện rộng

Đã hoàn thuế Giá trị gia tăng hơn 38 nghìn tỷ đồng

Bộ Tài chính tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ cải thiện môi trường kinh doanh

5 tháng đầu năm: Thu ngân sách nội địa đạt 445.783 tỷ đồng

Theo Cục Thuế TP.HCM, trong 8 tháng năm 2018, tổng số hồ sơ đơn vị xét hoàn thuế là 1.575 hồ sơ, với tổng số tiền đã được giải quyết hoàn cho người nộp thuế là 8.269 tỷ đồng, giảm 33,90% so với cùng kỳ.

Công tác giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử đạt 830 hồ sơ với số tiền được hoàn 3.751 tỷ đồng.

Trong đó, số thuế hoàn đối với trường hợp xuất khẩu chiếm 88,71% trên tổng số thuế đã hoàn; số thuế hoàn từ trường hợp đầu tư và mua sắm tài sản cố định chiếm 10,34% so với tổng số thuế hoàn; số thuế hoàn từ dầu khí chiếm 0,47% tổng số thuế hoàn, các trường hợp khác chiếm 0,48% so với tổng số thuế hoàn.

Được biết, hiện nay số lượng doanh nghiệp đăng ký tài khoản thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử đạt 96,79% so với doanh nghiệp đang hoạt động (trên 220.000 doanh nghiệp); số chứng từ thực hiện nộp thuế điện tử đạt 84,88% trên tổng số chứng từ truyền về Kho bạc.

Cùng với đó, số lượng doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng internet, đạt 99,99% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM