VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử với thu phí tự động

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử với thu phí tự động

Trước tình hình thực tế một số doanh nghiệp cũng như một số cục thuế có những vướng mắc về việc triển khai hóa đơn điện tử đối với hoạt động thu phí tự động không dừng, Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn về vấn đề này.

Dán tem đồng hồ đo xăng: Số thuế nộp ngân sách tăng bình quân trên 10%

Ứng dụng công nghệ thông tin: Bước đột phá trong quản lý thuế

Đồng bộ, toàn diện các giải pháp cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế

Sử dụng hóa đơn điện tử đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

Ngành Thuế và những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP

Ngành Thuế: Khẳng định vị trí tiên phong trong thực hiện Nghị quyết 19

Gần 500 nghìn hóa đơn điện tử được cơ quan thuế xác thực

Ngành Thuế: Sửa đổi chính sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Những vấn đề đặt ra trong triển khai thực hiện hóa đơn điện tử

Thất thu thuế vì nạn bán hàng không xuất hóa đơn

Thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Về đối tượng áp dụng, Tổng cục Thuế cho biết, hướng dẫn của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư đối tác công tư thì đơn vị thực hiện thu phí phải thực hiện thu phí tự động không dừng theo đúng giá thu phí tại các trạm thu phí BOT, phù hợp với quy định cùa pháp luật.

Về việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với các dịch vụ tiện ích phục vụ khách hàng sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng, Tổng cục Thuế cho biết, theo quy định của Nghị định số 04/2014/NĐ-CP thì: “Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử”.

Thông tư số 19/2014/TT-BTC cũng hướng dẫn: "Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ…".

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế cho biết, để nâng cao chất lượng dịch vụ thu phí tự động không dừng, đáp ứng tối đa những tiện ích cho khách hàng khi tham gia sử dụng dịch vụ, đơn vị thu phí có thể ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích như: SMS, thanh toán điện tử, ví điện tử, thẻ tín dụng… để cung cấp cho khách hàng theo thỏa thuận giữa đơn vị thu phí trực tiếp được phép sử dụng hóa đơn điện tử.

Về việc tính vào chi phí hợp lý đối với các hóa đơn điện tử lập do cá nhân sử dụng xe thuộc sở hữu của doanh nghiệp và các trường hợp thuê xe, Tổng cục Thuế cho biết, theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì các khoản chi được trừ là: chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM