miễn phạt tiền chậm nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ… để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Miễn phạt tiền chậm nộp thuế do thiên tai, hỏa hoạn

Tìm hiểu chính sách thuế mới tại Chi cục Thuế huyện Mộc Châu (Sơn La). Ảnh: NM.

Miễn phạt tiền chậm nộp thuế do thiên tai, hỏa hoạn

Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh hướng dẫn về việc miễn phạt tiền chậm nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ… để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Cục Thuế Sơn La phối hợp thu với ngân hàng

7 tháng, Cục Thuế TP. Hà Nội thu ngân sách đạt 57,5% dự toán

Cục Thuế Hà Nội: Nhiều khoản thu tăng bền vững

Sự thay đổi chính sách thuế và góc nhìn của các doanh nghiệp

Hướng dẫn việc xử lý tiền phạt chậm nộp thuế

TP.Hồ Chí Minh: Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính thuế

Chính sách thuế mới tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Theo văn bản này, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế thực hiện việc miễn phạt tiền chậm nộp thuế đối với người nộp thuế, nếu người nộp thuế đủ điều kiện theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Cụ thể, nếu người nộp thuế chậm nộp tiền thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ trước ngày 1/7/2013 (ngày Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 có hiệu lực) thì cục thuế các tỉnh, thành phố xử lý miễn phạt tiền chậm nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, hoặc trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Quản lý thuế số 78/2007/QH11.

Sau thời điểm Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 có hiệu lực thi hành, thì người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế số 21, Luật Quản lý thuế số 71/2014/QH13 và Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH13.

Tại khoản 3, điều 3 Luật Quản lý thuế (sửa đổi) số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016  (có hiệu lực từ ngày 1/7/2016) thì “người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp”.

Điều này có nghĩa, những trường hợp chậm nộp thuế sau ngày Luật Quản lý thuế số 106 có hiệu lực, thì không được miễn tiền phạt chậm nộp; cùng với việc nộp số tiền thuế, còn phải nộp tiền phạt chậm nộp (mức 0,03%/ngày tính trên số tiền chậm nộp).

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Có thể bạn quan tâm