Ngành Thuế: Dồn lực cho công tác thu cuối năm

(Taichinh) - Trước tình hình tiến độ thu ngân sách của một số địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương đạt tỷ lệ thấp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã có công văn yêu cầu các cục thuế triển khai quyết liệt, kịp thời các giải pháp thu 2 tháng cuối năm 2016.
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam chỉ đạo chống thất thu trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại Chi cục Thuế quận Cầu Giấy.Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam chỉ đạo chống thất thu trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại Chi cục Thuế quận Cầu Giấy.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương

Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam yêu cầu cục thuế các địa phương phải tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, ban chỉ đạo chống thất thu để chỉ đạo các cơ quan có liên quan như: Tài chính, kế hoạch và đầu tư, công thương, tài nguyên - môi trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc xử lý, đôn đốc thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Ông Bùi Văn Nam cũng yêu cầu cục thuế các tỉnh có điều tiết về ngan sách trung ương (NSTƯ) phải theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thu, nắm chắc các nguồn thu và số lượng người nộp thuế trên địa bàn; tổ chức giao ban định kỳ giữa lãnh đạo cục thuế với các phòng chức năng và chi cục thuế về thu ngân sách, để xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thu, từ đó đề ra giải pháp để đôn đốc thu nộp vào NSNN.

“Các cục thuế phải phân công các đồng chí lãnh đạo phụ trách chỉ đạo theo địa bàn, theo lĩnh vực, doanh nghiệp. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn rà soát, khai thác thêm nguồn thu từ những lĩnh vực, địa bàn còn tiềm năng, còn thất thu ngân sách. Đối với những khoản thu còn vướng mắc về cơ chế chính sách, phải kịp thời tổng hợp báo cáo cơ quan cấp trên để hướng dẫn thực hiện. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu NSTƯ đã được cấp trên giao. Phân bổ, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng chi cục, các phòng chức năng để tổ chức thực hiện trong 2 tháng cuối năm” - văn bản của Tổng cục Thuế nêu rõ.

Ngoài việc phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong triển khai thu, về phía cơ quan thuế, người đứng đầu ngành Thuế cũng yêu cầu các cục thuế phải quản lý chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế, tập trung kiểm tra các tờ khai có sự mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu kê khai không đủ thuế (nhà hàng, khách sạn, khai thác tài nguyên, khoán sản); rà soát tình hình tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và lợi nhuận còn lại hàng quý để đôn đốc thu nộp thuế sát số phát sinh; thực hiện ấn định thuế đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, trong đó tập trung rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp tạm nộp thuế TNDN phát sinh trong quý III sát với thực tế.

Đôn đốc thu hồi nợ thuế

Văn bản chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng nhấn mạnh, các cục thuế tiến hành rà soát tổng thể dữ liệu nợ thuế, kịp thời điều chỉnh xử lý dứt điểm các khoản nợ chờ điều chỉnh, nợ chờ xử lý. Các cục thuế triển khai quyết liệt các giải pháp đôn đốc, xử lý thu hồi nợ thuế, phấn đấu không để phát sinh nợ thuế mới, đồng thời thu vào NSNN toàn bộ số nợ có khả năng thu đến thời điểm 31/10/2016. Kiểm soát chặt chẽ việc phân loại nợ, phản ánh đúng bản chất của khoản tiền nợ thuế, phân tích nguyên nhân nợ thuế để có giải pháp đôn đốc thu nợ hiệu quả.

Hàng tháng, cơ quan thuế thông báo các doanh nghiệp nợ thuế lớn để tiến hành đôn đốc và thực hiện cưỡng chế nợ thuế, công khai thông tin nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế; đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực hiện cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật để thu hồi kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách như: Phong tỏa tài khoản, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, thu hồi giấy đăng ký kinh doanh…

Với các trường hợp cố tình chây ỳ nợ thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu “các cục thuế tăng cường phối hợp với UBND các cấp, các bộ, ngành liên quan như: Công an, Ngân hàng Nhà nước, Tòa án, Kế hoạch và Đầu tư để thành lập các tổ liên ngành thu hồi và cưỡng chế nợ thuế. Đồng thời kêu gọi sự vào cuộc của các cấp chính quyền trong công tác thu hồi nợ thuế để giảm số tiền nợ đọng thuế, tăng thu cho NSNN”.

Một nội dung cũng hết sức quan trọng trong chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Thuế là: Các cục thuế phải tăng cường quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh, thực hiện kiểm tra, giám sát, quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, giải trí. “Các địa phương phải tiếp tục triển khai đề án chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong lĩnh vực thương mại, nhà hàng khách sạn đến hết tháng 12/2016 để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chống thất thu”, Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam chỉ đạo.


Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục