VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tăng thu ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng từ thanh, kiểm tra thuế

Tính đến ngày 26/3/2017, toàn ngành Thuế đã thanh tra, kiểm tra được 4.089 doanh nghiệp. Ảnh Thùy Linh.

Tăng thu ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng từ thanh, kiểm tra thuế

Đến gần hết quý I/2017, toàn ngành Thuế đã tăng thu về ngân sách hơn 2.007 tỷ đồng với việc thanh tra, kiểm tra hơn 4.000 doanh nghiệp.

Ngành Thuế thu ngân sách đạt trên 243.000 tỷ đồng

Thu nội địa quý I/2017 tăng 13,8% so với cùng kỳ

Bà Rịa - Vũng Tàu: Thu nội địa quý I tăng khá so với cùng kỳ

Hải quan Bắc Ninh thu ngân sách tăng 12% so với cùng kỳ

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 26/3/2017, toàn ngành Thuế đã thanh tra, kiểm tra 4.089 doanh nghiệp với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 3.206 tỷ đồng. Từ đó đã nộp vào ngân sách nhà nước hơn 2.007 tỷ đồng.

Trong đó, số doanh nghiệp được thanh tra là 411 doanh nghiệp với tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là hơn 2.297 tỷ đồng (truy thu là 2.352 tỷ đồng, truy hoàn 15 tỷ đồng, phạt là 230 tỷ đồng). Số tiền từ thanh tra đã nộp ngân sách là 100 tỷ đồng.

Với kết quả kiểm tra, số doanh nghiệp được kiểm tra là 3.678 doanh nghiệp. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt từ hoạt động này là 587,57 tỷ đồng (trong đó truy thu là 397 tỷ đồng, truy hoàn 11 tỷ đồng, phạt là 177 tỷ đồng). Từ đó đã nộp ngân sách là 36 tỷ đồng, đạt 6,25% số thuế tăng thu qua kiểm tra tại doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong 3 tháng đầu năm, cơ quan Thuế đã kiểm tra được 69.278 hồ sơ khai thuế tại trị sở cơ quan Thuế, xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách hơn 21 tỷ đồng. Qua kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế đã phát hiện những sai sót, ẩn lậu của người nộp thuế để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế. 

Đáng chú ý, về kết quả thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, 2 tháng đầu năm 2017 Tổng cục Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 13 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết truy thu, truy hoàn và phạt 135 tỷ đồng. Từ đó đã giảm lỗ 116 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 126 tỷ đồng. 

Riêng về công tác thanh, kiểm tra sau hoàn thuế Gía trị gia tăng, theo tổng hợp báo cáo từ các Cục Thuế, trong 2 tháng đầu năm 2017 tổng số quyết định hoàn thuế được thanh tra, kiểm tra sau hoàn là 925 quyết định tương ứng với số tiền thuế đã hoàn là 3.347 tỷ đồng. Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 42 tỷ đồng (bằng 8,2% so với cả năm 2016). Kết quả qua các biện pháp đôn đốc thu thuế, người nộp thuế đã thực hiện nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền là 21 tỷ đồng.

Theo baohaiquan.vn

Có thể bạn quan tâm